12 apr 2016 16:07

12 apr 2016 16:08

Flera orosmoln trots överskott

VÄSTRA GÖTALAND: Regionfullmäktige

Regionen redovisade ett överskott på 761 miljoner förra året, men sjukhusgrupperna hade ilsket röda siffror.
– Vi måste få ordning på akutsjukhusens ekonomi, betonar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens vice ordförande.

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen, som visade ett överskott på 761 miljoner kronor inklusive de 250 återbetalade försäkringsmiljonerna från AFA. Akutsjukhusen, inklusive Skaraborgs sjukhus, hade ett underskott på 356 miljoner.

Rimligt resultat

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) konstaterade att resultatet är rimligt med tanke på omsättningen på cirka 60 miljarder. Han tog inte så hårt på sjukhusens föga smickrande siffror.

– Vi har god kontroll över kostnader och intäkter på sjukhusen. Ledningarna ska ha beröm för att de jobbar hårt för att få ordning på ekonomin.

Han tillade:

– Däremot måste vi fokusera starkt på att öka tillgängligheten för vissa diagnoser.

Oppositionen tog mer allvarligt på sjukhusens ekonomiska problem. Helén Eliasson betonade att läget är oroväckande, knappt hälften av de uppsatta målen nåddes och flera väntetider är för långa.

– Vi får även signaler om att våra medarbetare inte har någon arbetsro.

Läste innantill

Hennes partikollega Karin Engdahl läste i ledningens budget att det skulle bli struktur och arbetsro.

– Tycker ni att ni lyckats, frågade hon.

Jonas Andersson (L):

– Nja, det är en blandad kompott. Några saker börjar ge resultat. Fyra av sex akutsjukhus har en högre intäktsutveckling än kostnadsutveckling.

Han tillade:

– Men det löser ingenting att skjuta till och skjuta till. Vi måste få ordning på styrningen först.

Eva Olofsson (V) oroades bland annat över ökande sjukskrivningstal bland personalen samt att regionen inte nådde målen för kollektivtrafikresandet.

SD:s Heikki Klaavuniemi menade att sjukhusgrupperna måste få ökade resurser.

– De har fortfarande stora problem. Vi tror att det ställs för hårda politiska krav.

Nya riktlinjer

Fullmäktige godkände nya riktlinjer från ägaren till primärvårdsstyrelsens vårdvalsverksamhet i egen regi. Vänsterpartiet hade ett eget förslag men majoritetens vann efter votering. Socialdemokraterna lämnade en protokollsanteckning.

Regionfullmäktige godkände årsredovisningen, som visade ett överskott på 761 miljoner kronor inklusive de 250 återbetalade försäkringsmiljonerna från AFA. Akutsjukhusen, inklusive Skaraborgs sjukhus, hade ett underskott på 356 miljoner.

Rimligt resultat

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) konstaterade att resultatet är rimligt med tanke på omsättningen på cirka 60 miljarder. Han tog inte så hårt på sjukhusens föga smickrande siffror.

– Vi har god kontroll över kostnader och intäkter på sjukhusen. Ledningarna ska ha beröm för att de jobbar hårt för att få ordning på ekonomin.

Han tillade:

– Däremot måste vi fokusera starkt på att öka tillgängligheten för vissa diagnoser.

Oppositionen tog mer allvarligt på sjukhusens ekonomiska problem. Helén Eliasson betonade att läget är oroväckande, knappt hälften av de uppsatta målen nåddes och flera väntetider är för långa.

– Vi får även signaler om att våra medarbetare inte har någon arbetsro.

Läste innantill

Hennes partikollega Karin Engdahl läste i ledningens budget att det skulle bli struktur och arbetsro.

– Tycker ni att ni lyckats, frågade hon.

Jonas Andersson (L):

– Nja, det är en blandad kompott. Några saker börjar ge resultat. Fyra av sex akutsjukhus har en högre intäktsutveckling än kostnadsutveckling.

Han tillade:

– Men det löser ingenting att skjuta till och skjuta till. Vi måste få ordning på styrningen först.

Eva Olofsson (V) oroades bland annat över ökande sjukskrivningstal bland personalen samt att regionen inte nådde målen för kollektivtrafikresandet.

SD:s Heikki Klaavuniemi menade att sjukhusgrupperna måste få ökade resurser.

– De har fortfarande stora problem. Vi tror att det ställs för hårda politiska krav.

Nya riktlinjer

Fullmäktige godkände nya riktlinjer från ägaren till primärvårdsstyrelsens vårdvalsverksamhet i egen regi. Vänsterpartiet hade ett eget förslag men majoritetens vann efter votering. Socialdemokraterna lämnade en protokollsanteckning.