12 apr 2016 16:07

12 apr 2016 16:07

"När kommer köerna till Bup att börja minska?"

REGIONFULLMÄKTIGE: Debatt om barn- och ungdomspsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatrins situation engagerar många och en interpellation från S medförde en omfattande debatt.

Socialdemokraten Jim Aleberg undrade, med anledning av brevet från patientnämnden i Skaraborg och läget på Bup hos Skaraborgs sjukhus, om det räcker med ökade budgetmedel och en revidering av utvecklingsplanen för att komma tillrätta med köproblemen.

Första linjens vård

– Vi måste titta mer på första linjens vård. Ungdomar med problem som är för tunga för elevhälsan och primärvården, men som inte är något för Bup, riskerar att hamna mellan stolarna, säger Jonas Andersson (L), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

Aleberg tillade:

– För ett barn med problem är väntetider mellan ett och två år läng tid. Det är svårt att sätta sig in i det perspektivet. Jag undrar fortfarande när köerna börjar minska.

Ulla-Britt Hagström (L) redogjorde för läget på Skas, betonade att det jobbas intensivt med problemet och att köerna kommer att minska när Skas får tag på mer personal. Monica Selin (KD), ordförande i psykiatriberedningen, betonade en grundläggande sak:

– Det är enormt svårt med kompetensförsörjningen.

Folkomröstning

Heikki Klaavuniemi (SD) undrade i en interpellation om det är lämpligt med en folkomröstning om riksdagen föreslår att Västra Götaland ska slås samman med Halland och Värmland.

– Det är en fråga för regering och riksdag, svarar Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Socialdemokraten Jim Aleberg undrade, med anledning av brevet från patientnämnden i Skaraborg och läget på Bup hos Skaraborgs sjukhus, om det räcker med ökade budgetmedel och en revidering av utvecklingsplanen för att komma tillrätta med köproblemen.

Första linjens vård

– Vi måste titta mer på första linjens vård. Ungdomar med problem som är för tunga för elevhälsan och primärvården, men som inte är något för Bup, riskerar att hamna mellan stolarna, säger Jonas Andersson (L), ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet.

Aleberg tillade:

– För ett barn med problem är väntetider mellan ett och två år läng tid. Det är svårt att sätta sig in i det perspektivet. Jag undrar fortfarande när köerna börjar minska.

Ulla-Britt Hagström (L) redogjorde för läget på Skas, betonade att det jobbas intensivt med problemet och att köerna kommer att minska när Skas får tag på mer personal. Monica Selin (KD), ordförande i psykiatriberedningen, betonade en grundläggande sak:

– Det är enormt svårt med kompetensförsörjningen.

Folkomröstning

Heikki Klaavuniemi (SD) undrade i en interpellation om det är lämpligt med en folkomröstning om riksdagen föreslår att Västra Götaland ska slås samman med Halland och Värmland.

– Det är en fråga för regering och riksdag, svarar Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.