12 apr 2016 06:00

12 apr 2016 06:00

Paviljonger kostar skolan tre miljoner

SKÖVDE: ”Nödlösningar” på allt fler skolor i höst

Det blir allt trängre i Skövdes grundskolor. I höst måste kommunen ställa ut paviljonger på både Eriksdal- och Helenaskolan för att alla elever ska få plats.
De tillfälliga paviljonglösningarna kommer att kosta skolan tre miljoner kronor per år.

Fyra klassrum och fyra grupprum i form av tillfälliga paviljonger ska förstärka på Eriksdalskolan i höst. Dessa är främst för föreskoleklass till årskurs 6

På Helenaskolan planeras paviljonger för två nya klassrum och två nya grupprum.

– De centrala skolorna är sprängfulla. Här bor flest folk och närheten är viktig, kommenterar stabschefen på barn- och utbildningssektorn Pontus Düring.

Nio klasser

Helenaskolan planerar för nio klasser i årskurs 7 från och med i höst.

– Vi hade det i årskurs nio i fjol och kommer att klara det om vi får lite mer utrymme och luft i systemet, säger rektorn Susanne Linder.

Då blir de tillfälliga paviljonglösningarna ett sätt att skapa extra utrymme. På Vasaskolan står två gula baracker på skolgården sedan tre år tillbaka. Det här läsåret har skolan valt att förlägga all matematikundervisning hit.

– Vi tycker att det fungerar bra även om det inte är som ett vanligt klassrum när det gäller ventilation och ljudmiljö. Här får vi inte göra några ändringar eller anpassningar av klassrummet, säger rektorn Eva Carlander.

Trångt i bildsalar

Den riktigt trånga sektorn i skolan är dock inte vanliga klassrum utan specialsalar.

– Idrottshallen och specialsalar för musik och bild är fyllda varje minut från måndag morgon till fredag eftermiddag, säger Susanne Linder på Helenaskolan.

Just Helena är den populäraste högstadieskolan och här vill över 200 elever börja årskurs 7 till hösten.

På övriga högstadieskolor ser söktrycket ut så här:

Vasa: 184

Stöpen:118

Eriksdal: 66

Fyra klassrum och fyra grupprum i form av tillfälliga paviljonger ska förstärka på Eriksdalskolan i höst. Dessa är främst för föreskoleklass till årskurs 6

På Helenaskolan planeras paviljonger för två nya klassrum och två nya grupprum.

– De centrala skolorna är sprängfulla. Här bor flest folk och närheten är viktig, kommenterar stabschefen på barn- och utbildningssektorn Pontus Düring.

Nio klasser

Helenaskolan planerar för nio klasser i årskurs 7 från och med i höst.

– Vi hade det i årskurs nio i fjol och kommer att klara det om vi får lite mer utrymme och luft i systemet, säger rektorn Susanne Linder.

Då blir de tillfälliga paviljonglösningarna ett sätt att skapa extra utrymme. På Vasaskolan står två gula baracker på skolgården sedan tre år tillbaka. Det här läsåret har skolan valt att förlägga all matematikundervisning hit.

– Vi tycker att det fungerar bra även om det inte är som ett vanligt klassrum när det gäller ventilation och ljudmiljö. Här får vi inte göra några ändringar eller anpassningar av klassrummet, säger rektorn Eva Carlander.

Trångt i bildsalar

Den riktigt trånga sektorn i skolan är dock inte vanliga klassrum utan specialsalar.

– Idrottshallen och specialsalar för musik och bild är fyllda varje minut från måndag morgon till fredag eftermiddag, säger Susanne Linder på Helenaskolan.

Just Helena är den populäraste högstadieskolan och här vill över 200 elever börja årskurs 7 till hösten.

På övriga högstadieskolor ser söktrycket ut så här:

Vasa: 184

Stöpen:118

Eriksdal: 66

Paviljonger kostar tre miljoner kronor

På tre skolor finns i dag tillfälliga paviljonger i Skövde kommun:

Vasaskolan

Billingskolan

Tidanskolan

I höst tillkommer:

Eriksdalskolan

Helenaskolan

Årshyran för paviljongerna på samtliga fem skolor kommer då att uppgå till 3,1 miljoner kronor.

Först 2018 väntas skolans fasta kapacitet öka. Då ska en ny skola i Trädgårdsstaden stå klar liksom utbyggnaden av Billingskolan.

Från höstterminen 2017 har friskolan Raoul Wallenberg tillstånd att starta högstadieskola i Skövde.

Källa: