12 apr 2016 13:53

12 apr 2016 13:53

Personal anmäler missförhållande inom omsorgen

SKÖVDE: Förhöjd risk för fall och skador

Personal inom omsorgen anmäler missförhållanden kring en vårdtagare som har beviljats dubbelbemanning vid förflyttningar.

I en avvikelserapport till Skövde kommun framkommer att vårdtagaren inte fått rätt hjälp trots att det vid vårdplanering och vid beställning till vald utförare framgått att vårdtagaren är beviljad dubbelbemanning vid samtliga förflyttningar.

Vårdtagaren går dåligt av egen kraft och ”knäar” ofta, och har vid några tillfällen ramlat, framgår det av avvikelserapporten.

Missförhållandet uppdagades i samband med utprovning av ny rullstol och då en arbetsterapeut påtalat behovet av fyra armar vid lyft och förflyttningar för att patienten inte ska riskera att falla och ådra sig skador.

Personal uppgav då att dubbelbemanning endast förekom vid dusch, och att man övrig tid ringde dit en extra personal om vårdtagaren ramlar eller ”knäar” på grund av tidsbrist, vilket innebär förhöjd risk för fall och skador.

I en avvikelserapport till Skövde kommun framkommer att vårdtagaren inte fått rätt hjälp trots att det vid vårdplanering och vid beställning till vald utförare framgått att vårdtagaren är beviljad dubbelbemanning vid samtliga förflyttningar.

Vårdtagaren går dåligt av egen kraft och ”knäar” ofta, och har vid några tillfällen ramlat, framgår det av avvikelserapporten.

Missförhållandet uppdagades i samband med utprovning av ny rullstol och då en arbetsterapeut påtalat behovet av fyra armar vid lyft och förflyttningar för att patienten inte ska riskera att falla och ådra sig skador.

Personal uppgav då att dubbelbemanning endast förekom vid dusch, och att man övrig tid ringde dit en extra personal om vårdtagaren ramlar eller ”knäar” på grund av tidsbrist, vilket innebär förhöjd risk för fall och skador.