12 apr 2016 11:57

12 apr 2016 12:54

Vill stoppa Cementas trädfällning

SKÖVDE

Douglas Hjalmarsson, Liberalerna, begär i en komplettering till partiets överklagande att Mark- och Miljööverdomstolen omedelbart stoppar Cementas förberedelser för det utökade täktområdet.

Domen för tre veckor sedan ger bolaget tillstånd till inledande åtgärder och blad annat har trädfällning startats skriver Hjalmarsson.

Även Naturskyddsföreningen i Skövde begär inhibition (det vill säga att inga åtgärder tillåts innan domen vunnit laga kraft)

Länsstyrelsen i Västra Götaland har också skickat in sitt överklagande där man begär att Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt meddelar prövningstillstånd.

Domstolen har som mål att i de flesta fall avgöra frågan om prövningstillstånd inom två månader.

Domen för tre veckor sedan ger bolaget tillstånd till inledande åtgärder och blad annat har trädfällning startats skriver Hjalmarsson.

Även Naturskyddsföreningen i Skövde begär inhibition (det vill säga att inga åtgärder tillåts innan domen vunnit laga kraft)

Länsstyrelsen i Västra Götaland har också skickat in sitt överklagande där man begär att Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt meddelar prövningstillstånd.

Domstolen har som mål att i de flesta fall avgöra frågan om prövningstillstånd inom två månader.