13 apr 2016 17:31

13 apr 2016 17:31

Cementa vill ha förtur

SKÖVDE: Även bolaget överklagar

Cementa AB gör ett så kallat anslutningsöverklagande av den dom som ger bolaget rätt att bryta kalksten.

Där begär bolaget att målet får förtur i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Skälet är att handläggningen försenats kraftigt på grund av det rättegångsfel som innebar att huvudförhandlingen togs om.

Bolagets advokater pekar på att Cementa får stora problem med produktionen om inte det nya tillståndet kan tas i bruk. Kalkstenen (lågstenen) i den nuvarande täkten tar slut i mars 2017. Cementa vill därför att tillståndet i sin helhet får tas i bruk utan att domen vunnit laga kraft.

Privatpersoner, föreningar och Länsstyrelsen i Västra Götaland har överklagat och vill stoppa Cementas bryttillstånd. I sitt överklagande skriver Cementa att sannolikheten att utgången i målet skulle ändras i något väsentligt är liten.

Advokaterna anser inte heller att det finns någon särskild rättsfråga som behöver prövas av överdomstolen.

Där begär bolaget att målet får förtur i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Skälet är att handläggningen försenats kraftigt på grund av det rättegångsfel som innebar att huvudförhandlingen togs om.

Bolagets advokater pekar på att Cementa får stora problem med produktionen om inte det nya tillståndet kan tas i bruk. Kalkstenen (lågstenen) i den nuvarande täkten tar slut i mars 2017. Cementa vill därför att tillståndet i sin helhet får tas i bruk utan att domen vunnit laga kraft.

Privatpersoner, föreningar och Länsstyrelsen i Västra Götaland har överklagat och vill stoppa Cementas bryttillstånd. I sitt överklagande skriver Cementa att sannolikheten att utgången i målet skulle ändras i något väsentligt är liten.

Advokaterna anser inte heller att det finns någon särskild rättsfråga som behöver prövas av överdomstolen.