13 apr 2016 17:32

13 apr 2016 17:32

Nu fylls badsjön på

SKÖVDE: Nu börjar påfyllningen av vatten i Boulognersjön

Förberedelserna med badsjön i Boulognerskogen har startat. Vattenfallet i slänten har startats upp och fyller på sjön med friskt vatten inför den stundande badsäsongen.

Under måndagen startade arbetet med att fylla på vatten i sjön inför badsäsongen. Kranar och ventiler kontrollerades på fontänen och därefter kunde den sättas i gång.

Vattenfallet i slänten är även det i full funktion och fyller sakta på sjön med färskt vatten. Det kommer att ta mellan två till tre veckor innan rätt nivå på badsjön har uppnåtts.

Vattenprover

Under maj månad kommer sedan kommunen att ta vattenprover som skickas för analys för att kontrollera kvaliteten på badvattnet. I mitten på maj kan man räkna med att badsäsongen kan börja i Boulognerskogen.

Sjön tappas av på vatten varje höst och det beror på att risken finns för att fontänen annars kan frysa sönder under vintern.

Kafé

En nyhet för årets badsäsong är att det förhoppningsvis öppnar en kaféverksamhet i kårhuset, gamla Boulognerskogens restaurang. Studentkåren vid högskolan står i så fall bakom det arrangemanget.

– Det kanske blir glassförsäljning och lite annat säger Marie Nilsdotter som är gatu- och parkingenjör på Skövde kommun. Studentkåren kommer att ha hand om den serveringen.

Under förra året fanns en kioskvagn uppställd vid badsjön, men hur det blir med det i år vet hon ännu inte.

– Vi har inte fått in någon sådan ansökan från företag som driver kioskvagn ännu, säger hon. Sådan här verksamhet blir ju också väldigt väderberoende.

Fågeldammen

Några speciella arbeten vid badsjön planeras inte inför detta år. Men efter att årets badsäsong är över ska kommunen inleda ett arbete med fågeldammen strax intill.

– Vi ska jobba med vattenfrågor där, hela fågeldammen har en dyig botten och ska muddras. Det har inte gjorts på väldigt länge så det behövs, berättar hon.

Under måndagen startade arbetet med att fylla på vatten i sjön inför badsäsongen. Kranar och ventiler kontrollerades på fontänen och därefter kunde den sättas i gång.

Vattenfallet i slänten är även det i full funktion och fyller sakta på sjön med färskt vatten. Det kommer att ta mellan två till tre veckor innan rätt nivå på badsjön har uppnåtts.

Vattenprover

Under maj månad kommer sedan kommunen att ta vattenprover som skickas för analys för att kontrollera kvaliteten på badvattnet. I mitten på maj kan man räkna med att badsäsongen kan börja i Boulognerskogen.

Sjön tappas av på vatten varje höst och det beror på att risken finns för att fontänen annars kan frysa sönder under vintern.

Kafé

En nyhet för årets badsäsong är att det förhoppningsvis öppnar en kaféverksamhet i kårhuset, gamla Boulognerskogens restaurang. Studentkåren vid högskolan står i så fall bakom det arrangemanget.

– Det kanske blir glassförsäljning och lite annat säger Marie Nilsdotter som är gatu- och parkingenjör på Skövde kommun. Studentkåren kommer att ha hand om den serveringen.

Under förra året fanns en kioskvagn uppställd vid badsjön, men hur det blir med det i år vet hon ännu inte.

– Vi har inte fått in någon sådan ansökan från företag som driver kioskvagn ännu, säger hon. Sådan här verksamhet blir ju också väldigt väderberoende.

Fågeldammen

Några speciella arbeten vid badsjön planeras inte inför detta år. Men efter att årets badsäsong är över ska kommunen inleda ett arbete med fågeldammen strax intill.

– Vi ska jobba med vattenfrågor där, hela fågeldammen har en dyig botten och ska muddras. Det har inte gjorts på väldigt länge så det behövs, berättar hon.