13 apr 2016 16:17

13 apr 2016 16:17

Ny friskola är lösningen för trånga högstadieskolor

SKÖVDE: ”Då finns inget behov av att öppna Rydskolan igen”

Skövde kommun litar till att Raoul Wallenberg-skolan blir lösningen på högstadiets trångboddhet.
Att öppna Rydskolan för äldre elever igen är inte aktuellt.

– Grundplanen utgår från att Raoul Wallenberg-skolan öppnar och då finns inget behov av att öppna Rydskolan igen. Det är huvudspåret nu, säger Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Trångt

SLA skrev i tisdags om hur den kommunala grundskolan tvingas till paviljonglösningar för att få plats med alla elever. I höst kommer fem kommunala grundskolor tvingas att ha delar av sin undervisning på det viset.

Artikeln väckte liv i kritiken mot att stänga högstadiet på Rydskolan och SLA fick samtal på tisdagen i frågan.

I kommunens arbete med lokalplanering finns Rydskolan med som ett alternativ med, men i nuläget förs inga sådana diskussioner enligt Paula Bäckman. I stället följer kommunen Raoul Wallenbergs arbete med att starta sin högstadieskola vilket i så fall skulle öka kapaciteten från hösten 2017.

Skolverket har gett RW-skolan tillstånd och skolans rektor, Peter Gejervall, säger den skola de planerar troligen får kapacitet att ta emot fyra klasser i årskurs sju.

Förberedelserna bedrivs nu intensivt. RW-skolan samverkar med en fastighetsägare om en lokal bara några stenkast från den nuvarande låg- och mellanstadieskolan på Hammargatan på Norrmalm.

Gejervall vill inte säga exakt vilken fastighet som är aktuell, men berättar att det pågår ett arbete mellan kommunen, skolan och fastighetsägaren att ta fram ett förslag till detaljplan som öppnar upp för skolverksamhet.

Bygger idrottshall?

En arkitekt arbetar fram ett förslag på skolbyggnad. Friskolan planerar även för att på sikt bygga en ny idrottshall.

– Jag och skolans ägare förutsätter att det här kan lösas. Vi har en bra dialog med kommunen, säger Peter Gejervall.

Ett frågetecken är fortfarande trafiksituationen runt skolan som måste lösas.

Växer snabbt

Nuvarande skola växer snabbt. Den startade i höstas med 78 elever, men har växt till 111 elever under läsåret. 75 elever har skrivit in sig till hösten 2016.

– Vi räknar med att ha 200 elever i höst och är mycket nöjda med utvecklingen, säger Gejervall.

– Grundplanen utgår från att Raoul Wallenberg-skolan öppnar och då finns inget behov av att öppna Rydskolan igen. Det är huvudspåret nu, säger Paula Bäckman (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Trångt

SLA skrev i tisdags om hur den kommunala grundskolan tvingas till paviljonglösningar för att få plats med alla elever. I höst kommer fem kommunala grundskolor tvingas att ha delar av sin undervisning på det viset.

Artikeln väckte liv i kritiken mot att stänga högstadiet på Rydskolan och SLA fick samtal på tisdagen i frågan.

I kommunens arbete med lokalplanering finns Rydskolan med som ett alternativ med, men i nuläget förs inga sådana diskussioner enligt Paula Bäckman. I stället följer kommunen Raoul Wallenbergs arbete med att starta sin högstadieskola vilket i så fall skulle öka kapaciteten från hösten 2017.

Skolverket har gett RW-skolan tillstånd och skolans rektor, Peter Gejervall, säger den skola de planerar troligen får kapacitet att ta emot fyra klasser i årskurs sju.

Förberedelserna bedrivs nu intensivt. RW-skolan samverkar med en fastighetsägare om en lokal bara några stenkast från den nuvarande låg- och mellanstadieskolan på Hammargatan på Norrmalm.

Gejervall vill inte säga exakt vilken fastighet som är aktuell, men berättar att det pågår ett arbete mellan kommunen, skolan och fastighetsägaren att ta fram ett förslag till detaljplan som öppnar upp för skolverksamhet.

Bygger idrottshall?

En arkitekt arbetar fram ett förslag på skolbyggnad. Friskolan planerar även för att på sikt bygga en ny idrottshall.

– Jag och skolans ägare förutsätter att det här kan lösas. Vi har en bra dialog med kommunen, säger Peter Gejervall.

Ett frågetecken är fortfarande trafiksituationen runt skolan som måste lösas.

Växer snabbt

Nuvarande skola växer snabbt. Den startade i höstas med 78 elever, men har växt till 111 elever under läsåret. 75 elever har skrivit in sig till hösten 2016.

– Vi räknar med att ha 200 elever i höst och är mycket nöjda med utvecklingen, säger Gejervall.