14 apr 2016 21:01

14 apr 2016 21:01

50 på dialogkväll i Tidan

SKÖVDE: Hitta områden att jobba vidare med

Mötesplatser var den röda tråden på Skövde kommuns första dialogkväll. Den hölls i Tidan och 50 personer kom.
– Tanken med den här kvällen är att hitta några områden som vi kan jobba vidare tillsammans med, säger folkhälsostrategen Rebecka Thilén.

Skövde kommun vill att hela kommunen ska växa, både stad och landsbygd. Arbetet har börjat med att titta på hur yttertätorterna kan stärkas.

– Vi vill bli bättre på att försöka hitta sätt för att tillsammans med invånarna i yttertätorterna bidra till områdets utveckling. En viktig förutsättning är att ha bra mötesplatser, det är den röda tråden under kvällen, säger Rebecka Thilén, folkhälsostrateg i vars uppdrag det ingår att vara en länk mellan invånarna och politiken.

Tidan var först ut av yttertätorterna. Det finns ingen tidsplan för de andra tätorterna än.

– Ett vykort har gått ut till hushållen i Tidan och också varit tillgängligt digitalt via kommunens hemsida. På vykortet har man fått nämna tre styrkor eller bra saker med Tidan. Vi har fått knappt 500 svar, det är jag jättenöjd med, säger Rebecka Thilén som ingått i en arbetsgrupp om tio personer som förberett kvällen.

Speglar en bredd

Utifrån svaren har ett ordmål skapats. Det visades under torsdagen på dialogkvällen i Tidanskolans gymnastiksal och de ord som var störst var också de som flest hade skrivit.

– Det som väldigt många har skrivit är Ica, affären, skolan, vårdcentralen, Tidanbadet, att det är bra. Jag tycker att det speglar en bredd av Tidan. Kondiset är det också många som skrivit liksom bensinstationen och pizzerian.

Flera diskussioner

När orden presenterats fick de 50 deltagarna diskutera två och två om resultatet överensstämde med verkligheten.

– Det får man säga, det är väl så. Men jag tycker att föreningslivet saknas, säger Arnold Karlén.

– Ja i stort stämmer det. Det är det som är viktigt och jag gissar att vi har liknande svar allihop, säger Anna-Karin Rintakoski.

Förutom föreningsliv var det bland annat någon som tyckte att kyrkan saknades och Röda korset. Utifrån resultatet av vykorten och diskussionen tittade man sedan på utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Något som kom upp redan innan dess var ett önskemål om hissar i flervåningshusen och kompletterande trygghetsbostäder.

Skövde kommun vill att hela kommunen ska växa, både stad och landsbygd. Arbetet har börjat med att titta på hur yttertätorterna kan stärkas.

– Vi vill bli bättre på att försöka hitta sätt för att tillsammans med invånarna i yttertätorterna bidra till områdets utveckling. En viktig förutsättning är att ha bra mötesplatser, det är den röda tråden under kvällen, säger Rebecka Thilén, folkhälsostrateg i vars uppdrag det ingår att vara en länk mellan invånarna och politiken.

Tidan var först ut av yttertätorterna. Det finns ingen tidsplan för de andra tätorterna än.

– Ett vykort har gått ut till hushållen i Tidan och också varit tillgängligt digitalt via kommunens hemsida. På vykortet har man fått nämna tre styrkor eller bra saker med Tidan. Vi har fått knappt 500 svar, det är jag jättenöjd med, säger Rebecka Thilén som ingått i en arbetsgrupp om tio personer som förberett kvällen.

Speglar en bredd

Utifrån svaren har ett ordmål skapats. Det visades under torsdagen på dialogkvällen i Tidanskolans gymnastiksal och de ord som var störst var också de som flest hade skrivit.

– Det som väldigt många har skrivit är Ica, affären, skolan, vårdcentralen, Tidanbadet, att det är bra. Jag tycker att det speglar en bredd av Tidan. Kondiset är det också många som skrivit liksom bensinstationen och pizzerian.

Flera diskussioner

När orden presenterats fick de 50 deltagarna diskutera två och två om resultatet överensstämde med verkligheten.

– Det får man säga, det är väl så. Men jag tycker att föreningslivet saknas, säger Arnold Karlén.

– Ja i stort stämmer det. Det är det som är viktigt och jag gissar att vi har liknande svar allihop, säger Anna-Karin Rintakoski.

Förutom föreningsliv var det bland annat någon som tyckte att kyrkan saknades och Röda korset. Utifrån resultatet av vykorten och diskussionen tittade man sedan på utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Något som kom upp redan innan dess var ett önskemål om hissar i flervåningshusen och kompletterande trygghetsbostäder.