14 apr 2016 16:39

19 sep 2016 14:30

Beundrarmejl stoppar omfattande rättegång

NYHETER: Skövdebo anser att det finns risk för jäv

Den omfattande rättegången i bagerihärvan – där en 43-årig Skövdebo pekas ut som huvudman – kanske måste tas om. Detta då en nämndeman i tingsrätten ansetts jävig sedan hon skickat beundrarmejl till en utredare i ärendet.

Rättegången i bageriärendet har pågått i Göteborgs tingsrätt under 15 dagar och skulle egentligen ha avslutats på torsdagen. Men så blev det inte och skälet till det är något ovanligt. En av nämndemännen som suttit med under hela rättegången skickade nyligen ett beundrarmejl till utredaren i ärendet som arbetar vid Ekobrottsmyndigheten.

Får inte delta

”Hej, vill bara tala om att jag tycker att du har gjort ett imponerande jobb när det gäller bagerihärvan. Jag är full av beundran” säger nämndemannen i mejlet.

Tingsrätten informerades om mejlet i måndags och domstolen beslutade dagen efter att agerandet lett till att förtroendet för nämndemannens opartiskhet är rubbat. Tingsrätten ansåg nämndemannen jävig och sade att personen inte längre får delta i målet. Men man ansåg ändå att rättegången kunde fortsätta.

Påverkat övriga

Detta fick bland andra Skövdebon, via sin försvarare advokat Jan Andersson, att reagera. 43-åringen anser att det är olämpligt att rättegången fortsätter med nuvarande ledamöter eftersom det finns risk att nämndemannen har påverkat de andra under förhandlingens gång. En av de åtalade har påkallat att rättegången tas om och både denne och Skövdebon gjorde jävsinvändningar mot rättens kvarvarande ledamöter.

Men tingsrätten sade i ett nytt beslut på onsdagen att det inte har framkommit något som talar för att nämndemannen var jävig innan mejlet skickades. Och eftersom de kvarvarande ledamöterna har uppgett att det inte har förekommit överläggningar eller diskussioner om målet anser inte domstolen att de kan anses jäviga, jävsinvändningen ogillades därmed. Rättegången behöver enligt tingsrätten inte tas om. Men eftersom de åtalade har en vecka på sig att överklaga beslutet till hovrätten är det inte uteslutet att det ändå blir en ny rättegång.

Bageriärendet har beskrivits som en härva med olika bolag i bageri- och kafébranschen. Skövdebon och en göteborgare häktades i oktober. Skövdebon pekas ut som huvudman i härvan och är åtalad misstänkt för två fall av grovt bokföringsbrott, fem fall av grovt bedrägeri och skattebrott. Åtalet omfattar fler personer, bland annat en 44-årig Skövdebo. Denne misstänks för grovt bedrägeri, försök till samma brott och två fall av bokföringsbrott.

43-åringen dömdes 2009 till fängelse i 4,5 år för grova ekobrott i ett annat ärende.

Rättegången i bageriärendet har pågått i Göteborgs tingsrätt under 15 dagar och skulle egentligen ha avslutats på torsdagen. Men så blev det inte och skälet till det är något ovanligt. En av nämndemännen som suttit med under hela rättegången skickade nyligen ett beundrarmejl till utredaren i ärendet som arbetar vid Ekobrottsmyndigheten.

Får inte delta

”Hej, vill bara tala om att jag tycker att du har gjort ett imponerande jobb när det gäller bagerihärvan. Jag är full av beundran” säger nämndemannen i mejlet.

Tingsrätten informerades om mejlet i måndags och domstolen beslutade dagen efter att agerandet lett till att förtroendet för nämndemannens opartiskhet är rubbat. Tingsrätten ansåg nämndemannen jävig och sade att personen inte längre får delta i målet. Men man ansåg ändå att rättegången kunde fortsätta.

Påverkat övriga

Detta fick bland andra Skövdebon, via sin försvarare advokat Jan Andersson, att reagera. 43-åringen anser att det är olämpligt att rättegången fortsätter med nuvarande ledamöter eftersom det finns risk att nämndemannen har påverkat de andra under förhandlingens gång. En av de åtalade har påkallat att rättegången tas om och både denne och Skövdebon gjorde jävsinvändningar mot rättens kvarvarande ledamöter.

Men tingsrätten sade i ett nytt beslut på onsdagen att det inte har framkommit något som talar för att nämndemannen var jävig innan mejlet skickades. Och eftersom de kvarvarande ledamöterna har uppgett att det inte har förekommit överläggningar eller diskussioner om målet anser inte domstolen att de kan anses jäviga, jävsinvändningen ogillades därmed. Rättegången behöver enligt tingsrätten inte tas om. Men eftersom de åtalade har en vecka på sig att överklaga beslutet till hovrätten är det inte uteslutet att det ändå blir en ny rättegång.

Bageriärendet har beskrivits som en härva med olika bolag i bageri- och kafébranschen. Skövdebon och en göteborgare häktades i oktober. Skövdebon pekas ut som huvudman i härvan och är åtalad misstänkt för två fall av grovt bokföringsbrott, fem fall av grovt bedrägeri och skattebrott. Åtalet omfattar fler personer, bland annat en 44-årig Skövdebo. Denne misstänks för grovt bedrägeri, försök till samma brott och två fall av bokföringsbrott.

43-åringen dömdes 2009 till fängelse i 4,5 år för grova ekobrott i ett annat ärende.