14 apr 2016 15:16

14 apr 2016 15:45

KTH:s styrelse sa unisont ja till Sigbritt

STOCKHOLM: Bara ett beslut kvar nu

Sigbritt Karlsson föreslås av en enhällig universitetsstyrelse som ny rektor för KTH.
Nu är det bara regeringen som kan hindra tillsättningen, och det är inte troligt.

Sigbritt Karlsson, nu rektor på Högskolan i Skövde, har tagit ett steg närmare posten som rektor för KTH.

På torsdagen sa universitetsstyrelsen ja till nomineringskommitténs förslag.

– Styrelsens beslut blev att skicka nomineringskommitténs förslag till regeringen, och det var enhälligt, berättar Seija Natri, sekreterare i universitetsstyrelsen på KTH.

När ett lärosätets styrelse har fattat sitt beslut om vem de vill se som ny rektor, ska regeringen fatta det slutgiltiga beslutet.

Seija Natri hoppas att beslutet kan komma före sommaren, och hon ser det mest som formalia.

– Ja, det kan man säga i det här fallet när både nomineringskommittén och styrelsen var helt eniga. Det är sällsynt att regeringen säger nej, men jag vet att det har hänt någon gång här på KTH.

Den 8 mars hölls en så kallad hearing på KTH. Då fick Sigbritt Karlsson presentera sina visioner inom utbildning, forskning och samhällsengagemang.

Hon sa bland annat att hon vill att KTH tar ytterligare steg för att etablera sig som ett ledande internationellt teknikvetenskapligt lärosäte.

I frågan om samhällsengagemang jämförde hon med Högskolan i Skövde, och att man måste bli mer synlig för omvärlden.

– Från min tid vid en mindre högskola vet jag att det går att nå fram och påverka beslut som gagnar lärosäten.

KTH:s nya rektor tillträder den 12 november.

Sigbritt Karlsson, nu rektor på Högskolan i Skövde, har tagit ett steg närmare posten som rektor för KTH.

På torsdagen sa universitetsstyrelsen ja till nomineringskommitténs förslag.

– Styrelsens beslut blev att skicka nomineringskommitténs förslag till regeringen, och det var enhälligt, berättar Seija Natri, sekreterare i universitetsstyrelsen på KTH.

När ett lärosätets styrelse har fattat sitt beslut om vem de vill se som ny rektor, ska regeringen fatta det slutgiltiga beslutet.

Seija Natri hoppas att beslutet kan komma före sommaren, och hon ser det mest som formalia.

– Ja, det kan man säga i det här fallet när både nomineringskommittén och styrelsen var helt eniga. Det är sällsynt att regeringen säger nej, men jag vet att det har hänt någon gång här på KTH.

Den 8 mars hölls en så kallad hearing på KTH. Då fick Sigbritt Karlsson presentera sina visioner inom utbildning, forskning och samhällsengagemang.

Hon sa bland annat att hon vill att KTH tar ytterligare steg för att etablera sig som ett ledande internationellt teknikvetenskapligt lärosäte.

I frågan om samhällsengagemang jämförde hon med Högskolan i Skövde, och att man måste bli mer synlig för omvärlden.

– Från min tid vid en mindre högskola vet jag att det går att nå fram och påverka beslut som gagnar lärosäten.

KTH:s nya rektor tillträder den 12 november.