14 apr 2016 12:00

14 apr 2016 12:00

Risk för lukt från biogas

SKÖVDE

Det finns risk för luktstörningar från Skövde Biogas AB under torsdagen.

Bolaget skriver i en anmälan om driftstörning till Miljösamverkan östra Skaraborg att man har fortsatta problem med lukt från biogasanläggningen.

Orsaken är extremt hög halt av svavelväte från bufferttankarna. Vinden var sydöstlig under torsdagsförmiddagen vilket ökade riskerna för lukt i områdena västra Aspelund och Hasslum.

Vid anläggningen försöker personalen minska lukten genom att kraftigt öka järnkloriddoseringen till bufferttankarna.

Bolaget skriver i en anmälan om driftstörning till Miljösamverkan östra Skaraborg att man har fortsatta problem med lukt från biogasanläggningen.

Orsaken är extremt hög halt av svavelväte från bufferttankarna. Vinden var sydöstlig under torsdagsförmiddagen vilket ökade riskerna för lukt i områdena västra Aspelund och Hasslum.

Vid anläggningen försöker personalen minska lukten genom att kraftigt öka järnkloriddoseringen till bufferttankarna.