14 apr 2016 11:30

14 apr 2016 11:30

Skövdepolitiker döms för fortkörning

SKÖVDE: Körde sex kilometer för fort

En Skövdepolitiker har dömts till penningböter för att ha kört sex kilometer för fort på en 60-väg. Politikern har förnekat brott och hävdade att han körde i 60 till 62 km/h.

Skövdepolitikern åtalades misstänkt för brott mot trafikförordningen då han hade kört i 66 kilometer i timmen på en 60-väg. Hastighetsöverträdelsen fångades av en fartkamera på väg 200 utanför Skövde i november förra året.

Men Skövdepolitikern nekade till brott med motiveringen att han i bilen har en apparat som mäter hastigheten med gps. Utrustningen varnar med ljudsignal samtidigt som siffrorna på displayen blir gula när man kör över hasighetsbegräsningen med 3 km/h och att utrustningen dessutom piper när man kommer in i ett fartkameraområde, förklarade mannen under rättegången i Skaraborgs tingsrätt. Han uppskattar att han vid tillfället körde i 60 till 62 km/h, inte fortare, eftersom utrustningen varken med ljud eller ljus indikerade att han körde för fort.

Men tingsrätten dömer ändå mannen för fortkörningen. Domstolen säger att hastighetsmätningen har utförts med så kallad automatisk trafiksäkerhetskontroll (fartkamera) och att det är en etablerad metod. Mätutrustningen har dessutom genomgått de kontroller som krävs för att tillförlitligt resultat. Domstolen ser ingen anledning att ifrågasätta mätningen.

Åtalet är därmed styrkt och mannen döms till penningböter på 1500 kronor.

Skövdepolitikern åtalades misstänkt för brott mot trafikförordningen då han hade kört i 66 kilometer i timmen på en 60-väg. Hastighetsöverträdelsen fångades av en fartkamera på väg 200 utanför Skövde i november förra året.

Men Skövdepolitikern nekade till brott med motiveringen att han i bilen har en apparat som mäter hastigheten med gps. Utrustningen varnar med ljudsignal samtidigt som siffrorna på displayen blir gula när man kör över hasighetsbegräsningen med 3 km/h och att utrustningen dessutom piper när man kommer in i ett fartkameraområde, förklarade mannen under rättegången i Skaraborgs tingsrätt. Han uppskattar att han vid tillfället körde i 60 till 62 km/h, inte fortare, eftersom utrustningen varken med ljud eller ljus indikerade att han körde för fort.

Men tingsrätten dömer ändå mannen för fortkörningen. Domstolen säger att hastighetsmätningen har utförts med så kallad automatisk trafiksäkerhetskontroll (fartkamera) och att det är en etablerad metod. Mätutrustningen har dessutom genomgått de kontroller som krävs för att tillförlitligt resultat. Domstolen ser ingen anledning att ifrågasätta mätningen.

Åtalet är därmed styrkt och mannen döms till penningböter på 1500 kronor.