15 apr 2016 06:00

15 apr 2016 06:00

40 lärare har bytt till annan kommun

SKOLAN: "Lärarflykten" har kartlagts

Skövde kommun har tappat 40 lärare till andra kommuner under de senaste 14 månaderna.
Det visar en sammanställning som barn- och utbildningssektorn har gjort.

Lärarförbundet begärde en sammanställning över hur många lärare som på egen begäran sagt upp sig och bytt till en tjänst i en annan kommun.

40 lärare (både grund- och gymnasieskola) har sagt upp sig under perioden 1 januari 2015 – 29 februari 2016. Under motsvarande period anställdes 74 lärare.

Tio av de 40 har sagt upp sig under perioden november till och med februari.

Om siffran är hög eller låg är svårtolkat då jämförelsetal saknas.

– Vi säger inte att siffrorna är fel, men vår känsla är att det är fler än så som har gått till andra kommuner. Men då ingår bara tillsvidareanställda här, inte de som är vikarier. Vi kommer att begära siffror bara för grundskolan och även för fritidspedagogerna, kommenterar Jan-Olof Odh hos Lärarförbundet.

Gått till SFI

– Dessutom tillkommer att 7–8 speciallärare har gått till SFI inom Vuxenutbildningen. De har bytt tjänst och kunnat få en högre lön vilket är bra, men samtidigt dräneras grundskolan på den viktiga kompetens som finns hos speciallärarna, säger Jan-Olof Odh, som varnar för att lärarbristen kan bli en av kommunernas största utmaningar de kommande åren.

Chefen för barn- och utbildningssektorn säger att det är bra att siffrorna finns framme.

– Att det pågår en lärarflykt från Skövde har blivit en slags sanning, men det här visar att fler som kommit in än ut. Det är också en ganska liten omsättning hos en sektor med tusentals anställda, säger Gustaf Olsson.

Han håller dock med de fackliga organisationerna om att lärarbristen är ett växande problem för kommunen. Vissa tjänster blir det allt svårare att rekrytera till.

Lärarförbundet pekar på att bristen på lärare skapat möjligheter för lärarna att höja sin lön kraftigt genom att byta arbetsgivare. När kommunerna sedan ska anställa ersättare tvingas de ändå betala en högre lön, ibland för en mindre rutinerad lärare.

– Det är marknaden som styr och kommunen måste börja titta på lön, arbetsvillkor och arbetsmiljö för att få behålla de lärare man har. Annars tappar man skicklighet som tar lång tid att bygga upp igen, säger Odh.

Lärarförbundet begärde en sammanställning över hur många lärare som på egen begäran sagt upp sig och bytt till en tjänst i en annan kommun.

40 lärare (både grund- och gymnasieskola) har sagt upp sig under perioden 1 januari 2015 – 29 februari 2016. Under motsvarande period anställdes 74 lärare.

Tio av de 40 har sagt upp sig under perioden november till och med februari.

Om siffran är hög eller låg är svårtolkat då jämförelsetal saknas.

– Vi säger inte att siffrorna är fel, men vår känsla är att det är fler än så som har gått till andra kommuner. Men då ingår bara tillsvidareanställda här, inte de som är vikarier. Vi kommer att begära siffror bara för grundskolan och även för fritidspedagogerna, kommenterar Jan-Olof Odh hos Lärarförbundet.

Gått till SFI

– Dessutom tillkommer att 7–8 speciallärare har gått till SFI inom Vuxenutbildningen. De har bytt tjänst och kunnat få en högre lön vilket är bra, men samtidigt dräneras grundskolan på den viktiga kompetens som finns hos speciallärarna, säger Jan-Olof Odh, som varnar för att lärarbristen kan bli en av kommunernas största utmaningar de kommande åren.

Chefen för barn- och utbildningssektorn säger att det är bra att siffrorna finns framme.

– Att det pågår en lärarflykt från Skövde har blivit en slags sanning, men det här visar att fler som kommit in än ut. Det är också en ganska liten omsättning hos en sektor med tusentals anställda, säger Gustaf Olsson.

Han håller dock med de fackliga organisationerna om att lärarbristen är ett växande problem för kommunen. Vissa tjänster blir det allt svårare att rekrytera till.

Lärarförbundet pekar på att bristen på lärare skapat möjligheter för lärarna att höja sin lön kraftigt genom att byta arbetsgivare. När kommunerna sedan ska anställa ersättare tvingas de ändå betala en högre lön, ibland för en mindre rutinerad lärare.

– Det är marknaden som styr och kommunen måste börja titta på lön, arbetsvillkor och arbetsmiljö för att få behålla de lärare man har. Annars tappar man skicklighet som tar lång tid att bygga upp igen, säger Odh.