15 apr 2016 15:44

15 apr 2016 15:44

Färre söker Högskolan i Skövde

SKÖVDE

Antalet behöriga förstahandssökande till Högskolan i Skövde har minskat. Det visar en jämförelse mellan åren 2000 till 2015.

Till höstterminen 2000 hade Högskolan i Skövde 4 892 behöriga förstahandssökande och till hösten 2015 var den siffran 4 634. Alltså en minskning med 258 personer.

Den högsta siffran under jämförelseperioden var 6 613 och det var till höstterminen 2005. Den lägsta var 3 103 hösten 2008.

Den största ökningen i Sverige finns hos Umeå universitet som ökat från 18 086 till 26 149.

33 högskolor och universitet finns med i sammanställningen och antalet sökande minskar på 15. Ett exempel är Göteborgs universitet där antalet minskat från 40 271 till 33 456.

Det är Nyhetsbyrån Siren som gjort en sammanställning av Statistiska centralbyråns siffror.

Till höstterminen 2000 hade Högskolan i Skövde 4 892 behöriga förstahandssökande och till hösten 2015 var den siffran 4 634. Alltså en minskning med 258 personer.

Den högsta siffran under jämförelseperioden var 6 613 och det var till höstterminen 2005. Den lägsta var 3 103 hösten 2008.

Den största ökningen i Sverige finns hos Umeå universitet som ökat från 18 086 till 26 149.

33 högskolor och universitet finns med i sammanställningen och antalet sökande minskar på 15. Ett exempel är Göteborgs universitet där antalet minskat från 40 271 till 33 456.

Det är Nyhetsbyrån Siren som gjort en sammanställning av Statistiska centralbyråns siffror.