15 apr 2016 08:12

15 apr 2016 09:46

HD-prövning – ingen självklarhet

LISA-MORDET: Senast i dag måste överklagandet lämnas in

Den morddömde Nerijus Bilevicius advokat Björn Hurtig måste i dag lämna in skälen till varför han anser att Högsta domstolen ska pröva ärendet. Han har inför överklagandet gått igenom förundersökningen, besökt Blomberg och NFC och specialgranskat Nerijus brors dator.

På fredagen är sista dag för Bilevicius advokat Björn Hurtig att inkomma till Högsta domstolen med grunderna till varför hovrättsdomen överklagas och varför man anser att ärendets ska beviljas prövningstillstånd i HD. Enligt Miriam Kantor, justitiesekreterare vid HD, ska HD handlägga ärendet skyndsamt och meddela om det ges prövningstillstånd eller inte, men exakt vad det innebär i tid finns inga regler för.

– Skyndsamt gäller i alla ärenden där det finns frihetsberövade och betyder att det ska handläggas så snart som det går, men det går inte att uttala sig om hur lång tid det tar innan man vet vad som ska göras i ärendet.

Dömd för mord

I början av februari kom Göta hovrätts dom mot den nu 36-årige Nerijus Bilevicius. Hovrätten ansåg precis som Skaraborgs tingsrätt att det tveklöst är den just den mannen som mördade 17-åriga Skövdeflickan Lisa Holm i juni förra året. Båda domstolarna var övertygade om hans skuld och dömde honom till livstids fängelse.

Bytte advokat

Han har genom hela rättsprocessen förnekat mordet och har till och med sagt att han aldrig har sett Lisa Holm. Han har inte kunnat ge någon förklaring till varför hans dna har funnits på bland annat hennes kläder och det rör där hon enligt domstolarna har hängts. Efter hovrättsdomen tappade han förtroendet för advokaten Inger Rönnbäck som följt honom igenom hela processen. Han begärde i det läget att Björn Hurtig skulle bistå honom i överklagadeförfarandet till HD.

Granskade dator

Hurtig svarade ja och har sedan dess hårdgranskat förundersökningen, vissa delar mer än andra. Bland annat har han velat titta närmare på datorn som tillhörde Bilevicius yngre bror. Hurtig har också besökt Blomberg, platsen där polis och åklagare anser att Lisa mördades, och även Martorp där flickan hittades död, intryckt i ett skåp i en arbetsbod.

Hurtig har också fått se bevismaterial, bland annat Lisa kläder. De fick ha se genom en glasruta hos Nationellt forensiskt centrum i Linköping. Han har också granskat bilder och den tejpbit som hittades i ladan i Blomberg med broderns dna på, den biten har dock inte passat in med övrig tejp som satt runt Lisas huvud när hon hittades.

Frågetecken

Hurtig har tidigare antytt att alla har tagit för givet att hans klients dna har avsatts på flickans kläder i samband med ett mord. ”Men måste det vara så? Skulle de inte ha kunnat avsatts senare, i samband med att man tar ner flickan eller flyttar henne?”, sade han till SLA när han tog över efter Rönnbäck. Han sade också att dna-spåren är de enda bevisen mot hans klient.

Svårt få prövning

Att få prövningstillstånd i HD är mycket svårt. HD ger prövningstillstånd endast om domen eller beslutet kan få betydelse som prejudikat eller om det finns synnerliga skäl, det kan vara att det förekommit ett grovt rättegångsfel

– Att få prövningstillstånd i HD är näst intill omöjligt, men inte helt omöjligt, har Hurtig tidigare sagt till SLA.

På fredagen är sista dag för Bilevicius advokat Björn Hurtig att inkomma till Högsta domstolen med grunderna till varför hovrättsdomen överklagas och varför man anser att ärendets ska beviljas prövningstillstånd i HD. Enligt Miriam Kantor, justitiesekreterare vid HD, ska HD handlägga ärendet skyndsamt och meddela om det ges prövningstillstånd eller inte, men exakt vad det innebär i tid finns inga regler för.

– Skyndsamt gäller i alla ärenden där det finns frihetsberövade och betyder att det ska handläggas så snart som det går, men det går inte att uttala sig om hur lång tid det tar innan man vet vad som ska göras i ärendet.

Dömd för mord

I början av februari kom Göta hovrätts dom mot den nu 36-årige Nerijus Bilevicius. Hovrätten ansåg precis som Skaraborgs tingsrätt att det tveklöst är den just den mannen som mördade 17-åriga Skövdeflickan Lisa Holm i juni förra året. Båda domstolarna var övertygade om hans skuld och dömde honom till livstids fängelse.

Bytte advokat

Han har genom hela rättsprocessen förnekat mordet och har till och med sagt att han aldrig har sett Lisa Holm. Han har inte kunnat ge någon förklaring till varför hans dna har funnits på bland annat hennes kläder och det rör där hon enligt domstolarna har hängts. Efter hovrättsdomen tappade han förtroendet för advokaten Inger Rönnbäck som följt honom igenom hela processen. Han begärde i det läget att Björn Hurtig skulle bistå honom i överklagadeförfarandet till HD.

Granskade dator

Hurtig svarade ja och har sedan dess hårdgranskat förundersökningen, vissa delar mer än andra. Bland annat har han velat titta närmare på datorn som tillhörde Bilevicius yngre bror. Hurtig har också besökt Blomberg, platsen där polis och åklagare anser att Lisa mördades, och även Martorp där flickan hittades död, intryckt i ett skåp i en arbetsbod.

Hurtig har också fått se bevismaterial, bland annat Lisa kläder. De fick ha se genom en glasruta hos Nationellt forensiskt centrum i Linköping. Han har också granskat bilder och den tejpbit som hittades i ladan i Blomberg med broderns dna på, den biten har dock inte passat in med övrig tejp som satt runt Lisas huvud när hon hittades.

Frågetecken

Hurtig har tidigare antytt att alla har tagit för givet att hans klients dna har avsatts på flickans kläder i samband med ett mord. ”Men måste det vara så? Skulle de inte ha kunnat avsatts senare, i samband med att man tar ner flickan eller flyttar henne?”, sade han till SLA när han tog över efter Rönnbäck. Han sade också att dna-spåren är de enda bevisen mot hans klient.

Svårt få prövning

Att få prövningstillstånd i HD är mycket svårt. HD ger prövningstillstånd endast om domen eller beslutet kan få betydelse som prejudikat eller om det finns synnerliga skäl, det kan vara att det förekommit ett grovt rättegångsfel

– Att få prövningstillstånd i HD är näst intill omöjligt, men inte helt omöjligt, har Hurtig tidigare sagt till SLA.