15 apr 2016 08:32

15 apr 2016 08:32

Högskolan söker ny rektor

SKÖVDE: Rekryteringsarbetet har påbörjats

Arbetet med att rekrytera en ny rektor för Högskolan i Skövde är nu i gång.
– Vi har en pressad men realistisk tidsplan, säger Urban Wass, ordförande i högskolans styrelse.

På torsdagen sa universitetsstyrelsen på KTH ja till att anställa Sigbritt Karlsson som ny rektor. Sista ordet är inte sagt eftersom regeringen också ska fatta sitt beslut, men allt tyder på att Högskolan i Skövde behöver en ny rektor.

Rekryteringsarbetet har nu påbörjats och man hoppas på att ha en ny rektor på plats den 12 november då Sigbritt Karlsson med all sannolikhet börjar jobba i Stockholm.

– Vi har en pressad men realistisk tidsplan, säger Urban Wass, ordförande i högskolans styrelse, till SLA.

– Vi har tillsatt en rekryteringsgrupp och en referensgrupp, och de har haft interna arbetsmöten. Vi har även anlitat en rekryteringsfirma.

En kravprofil är också framtagen och den kommer högskolans styrelse att fatta beslut om vid nästa styrelsemöte.

– Jag tror att vi kan ha intervjuer i juni, och sedan har vi även planerat in ett intervjutillfälle i augusti. Troligen får vi sätta in ett extra styrelsemöte i slutet av augusti. Förhoppningsvis får vi inget glapp mellan rektorerna, men jag tror inte att den nya rektorn får tid att gå bredvid Sigbritt.

På torsdagen sa universitetsstyrelsen på KTH ja till att anställa Sigbritt Karlsson som ny rektor. Sista ordet är inte sagt eftersom regeringen också ska fatta sitt beslut, men allt tyder på att Högskolan i Skövde behöver en ny rektor.

Rekryteringsarbetet har nu påbörjats och man hoppas på att ha en ny rektor på plats den 12 november då Sigbritt Karlsson med all sannolikhet börjar jobba i Stockholm.

– Vi har en pressad men realistisk tidsplan, säger Urban Wass, ordförande i högskolans styrelse, till SLA.

– Vi har tillsatt en rekryteringsgrupp och en referensgrupp, och de har haft interna arbetsmöten. Vi har även anlitat en rekryteringsfirma.

En kravprofil är också framtagen och den kommer högskolans styrelse att fatta beslut om vid nästa styrelsemöte.

– Jag tror att vi kan ha intervjuer i juni, och sedan har vi även planerat in ett intervjutillfälle i augusti. Troligen får vi sätta in ett extra styrelsemöte i slutet av augusti. Förhoppningsvis får vi inget glapp mellan rektorerna, men jag tror inte att den nya rektorn får tid att gå bredvid Sigbritt.