15 apr 2016 12:33

15 apr 2016 12:39

"Inget jäv" anser hovrätten

NYHETER: Sexbrottsmisstänkt överklagade häktning

Den man i 30-årsåldern som misstänkt för sexövergrepp mot barn, bland annat på ett hotell i Skövde, överklagade häktningen. Han hävdade att domaren i tingsrätten var jävig. Men det höll inte hovrätten med om.

Mannen, hemmahörande i norra Skaraborg, är tillsammans med en lärare i 50-årsåldern misstänkta för flera grova sexövergrepp mot barn. De häktades i början av april. Åklagaren i ärendet har begärt förlängning av åtalstiden till och med den 29 april.

Den yngre mannen, som misstänks för bland annat grov våldtäkt mot barn och en våldtäkt mot barn som ska ha skett på ett hotell i Skövde, överklagade häktningen till hovrätten i onsdags med yrkandet att omedelbart försättas på fri fot. Hans offentlige försvarare, advokat Kerstin Koorti, framförde även i överklagandet att hon ansåg att det förelåg jäv vid häktningen. Domaren vid Skaraborgs tingsrätt som beslutade om häktningen dömde nämligen för tio år sedan mannen i ett annat mål, våldtäkt mot barn. Hon nämnde också att den domare som egentligen skulle ha hållit i häktningsförhandlingen tidigare var åklagare i just målet mot hennes klient, och därför avstod från häktningsförhandlingen. Koorti ansåg också att det förefaller som att förtroendet för domstolens opartiskhet rubbats genom att samma domare som tidigare dömt mannen nu beslutat i häktningsfrågan.

Göta hovrätt tog ställning i ärendet i torsdags och säger i sitt beslut att man inte anser att det förelegat jäv i tingsrätten. Häktningsbeslutet står därmed fast.

Mannen, hemmahörande i norra Skaraborg, är tillsammans med en lärare i 50-årsåldern misstänkta för flera grova sexövergrepp mot barn. De häktades i början av april. Åklagaren i ärendet har begärt förlängning av åtalstiden till och med den 29 april.

Den yngre mannen, som misstänks för bland annat grov våldtäkt mot barn och en våldtäkt mot barn som ska ha skett på ett hotell i Skövde, överklagade häktningen till hovrätten i onsdags med yrkandet att omedelbart försättas på fri fot. Hans offentlige försvarare, advokat Kerstin Koorti, framförde även i överklagandet att hon ansåg att det förelåg jäv vid häktningen. Domaren vid Skaraborgs tingsrätt som beslutade om häktningen dömde nämligen för tio år sedan mannen i ett annat mål, våldtäkt mot barn. Hon nämnde också att den domare som egentligen skulle ha hållit i häktningsförhandlingen tidigare var åklagare i just målet mot hennes klient, och därför avstod från häktningsförhandlingen. Koorti ansåg också att det förefaller som att förtroendet för domstolens opartiskhet rubbats genom att samma domare som tidigare dömt mannen nu beslutat i häktningsfrågan.

Göta hovrätt tog ställning i ärendet i torsdags och säger i sitt beslut att man inte anser att det förelegat jäv i tingsrätten. Häktningsbeslutet står därmed fast.