16 apr 2016 06:00

16 apr 2016 06:00

Busskontrollant får ersättning efter våld

BROTTSOFFER

En biljettkontrollant i Skövde som blev utsatt för våld i jobbet har rätt till ersättning för kränkning.
Det har Brottsoffermyndigheten betämt sig för.
Men det krävdes en omprövning.

I juni 2013 skulle kontrollanten inspektera en bussresenärs biljett. Då tog mannen grepp om halsen på kontrollanten och sparkade dessutom hen flera gånger.

Mannen dömdes senare för våld mjot tjänsteman.

Sveda och värk

Hovrätten ogillade kontrollantens yrkande om kränkning eftersom man ansåg att busskontrollanter får anses vara beredda mentalt att mötas av våld.

Kontrollanten fick dock 1 000 kronor för sveda och värk.

Omprövan

I början av januari i år gjorde Brottsoffermyndigheten samma bedömning och avslog kontrollantens begäran om ersättning för kränkning.

Men i slutet av februari omprövade Brottsoffermyndigheten begäran – och ändrade sig. Kontrollanten får därför 5 000 kronor i ersättning (minus grundavdraget på 1 500 kronor).

Högsta domstolen

Anledningen till att myndigheten tog ett nytt beslut är att hovrätten i sin dom hänvisade till en dom i Högsta domstolen.

I den blev en ordningsvakt på en restaurang nekad ersättning eftersom denne ”får anses ha en mental beredskap att mötas av våld”.

Ingen krogvakt

Brottsoffermyndigheten likställer emellertid inte busskontrollanten med en krogvakt.

Därför kan hen få ersättning för kränkning.

I juni 2013 skulle kontrollanten inspektera en bussresenärs biljett. Då tog mannen grepp om halsen på kontrollanten och sparkade dessutom hen flera gånger.

Mannen dömdes senare för våld mjot tjänsteman.

Sveda och värk

Hovrätten ogillade kontrollantens yrkande om kränkning eftersom man ansåg att busskontrollanter får anses vara beredda mentalt att mötas av våld.

Kontrollanten fick dock 1 000 kronor för sveda och värk.

Omprövan

I början av januari i år gjorde Brottsoffermyndigheten samma bedömning och avslog kontrollantens begäran om ersättning för kränkning.

Men i slutet av februari omprövade Brottsoffermyndigheten begäran – och ändrade sig. Kontrollanten får därför 5 000 kronor i ersättning (minus grundavdraget på 1 500 kronor).

Högsta domstolen

Anledningen till att myndigheten tog ett nytt beslut är att hovrätten i sin dom hänvisade till en dom i Högsta domstolen.

I den blev en ordningsvakt på en restaurang nekad ersättning eftersom denne ”får anses ha en mental beredskap att mötas av våld”.

Ingen krogvakt

Brottsoffermyndigheten likställer emellertid inte busskontrollanten med en krogvakt.

Därför kan hen få ersättning för kränkning.