16 apr 2016 06:00

16 apr 2016 06:33

En evig kamp mot potthålen på vägarna

TRAFIK: Nu börjar årets asfaltering

Håliga vägar brukar minst sagt vara ett omtalat ämne hos medborgarna. Nu under våren blir de också extra tydliga efter vinterns påverkan.
– Alla som upptäcks försöker vi att åtgärda, säger Skövde kommuns gatuingenjör Jonny Andersson.

Att så kallade potthål lagas är ingen specifik vårsyssla för kommunen och de entreprenörer man anlitar men ofta blir dessa påtagliga efter att vintern sagt adjö och våren gjort sitt intåg.

– Arbetet pågår året runt och vi lagar hålen tills vidare så att de sedan kan asfalteras, säger Jonny Andersson.

Börjat asfaltera

Just från och med den här veckan har asfaltverket öppnat sin verksamhet och därmed kommer en del av hålen att få ny asfalt. Potthålen lagas successivt men de mer omfattande arbetena sköter alltså asfaltverket.

– Potthålen måste ju lagas så man undviker skador och olyckor, säger Andersson.

Har ni en lista med alla hål som betas av?

– Ja, vi har en lista på de vi känner till och vi försöker få med alla som upptäcks. Vi får ju ofta tips på var det finns hål vilket är jättebra för annars kan det vara svårt att upptäcka alla.

22 mil gator

Potthålen lagas genom att man fyller på med grus men även sprayar med så kallat asfaltsklister som ska hindra att hålen utvidgas. En spricka eller ett hål kan annars växa snabbt och ge rejäla skador på däck, fälgar eller fjädringssystem.

I Skövde har kommunen ansvar för 22 mil gator, elva mil gång- och cykelvägar samt trottoarer.

Att så kallade potthål lagas är ingen specifik vårsyssla för kommunen och de entreprenörer man anlitar men ofta blir dessa påtagliga efter att vintern sagt adjö och våren gjort sitt intåg.

– Arbetet pågår året runt och vi lagar hålen tills vidare så att de sedan kan asfalteras, säger Jonny Andersson.

Börjat asfaltera

Just från och med den här veckan har asfaltverket öppnat sin verksamhet och därmed kommer en del av hålen att få ny asfalt. Potthålen lagas successivt men de mer omfattande arbetena sköter alltså asfaltverket.

– Potthålen måste ju lagas så man undviker skador och olyckor, säger Andersson.

Har ni en lista med alla hål som betas av?

– Ja, vi har en lista på de vi känner till och vi försöker få med alla som upptäcks. Vi får ju ofta tips på var det finns hål vilket är jättebra för annars kan det vara svårt att upptäcka alla.

22 mil gator

Potthålen lagas genom att man fyller på med grus men även sprayar med så kallat asfaltsklister som ska hindra att hålen utvidgas. En spricka eller ett hål kan annars växa snabbt och ge rejäla skador på däck, fälgar eller fjädringssystem.

I Skövde har kommunen ansvar för 22 mil gator, elva mil gång- och cykelvägar samt trottoarer.