18 apr 2016 10:49

18 apr 2016 17:07

Försvarsminister Hultqvist (S): "Sverige förblir alliansfritt"

SKÖVDE: Totalförsvar och personalförsörjning på försvarskonferens

Sveriges militära doktriner och alliansfrihet förändras inte av ett utökat internationellt försvarssamarbete. Det slog försvarsminister Peter Hultqvist (S) fast när försvarskonferensen i Skövde inleddes.
– Nato finns inte på agendan, betonade han.

Efter vårens storövning i Nordnorge med flera Nato-länder och ett nyligen ingått värdlandsavtal har frågan återigen poppat upp i debatten. Men inför Sveriges samlade förbandschefer och flera kommunrepresentanter från landets största regementsstäder, var Hultqvist tydlig och bestämd när han tog upp ämnet på måndagens försvarskonferens:

– Stora övningar där vi tränar våra förbands militära förmåga och vårt utökade samarbete med Finland – det skickar viktiga strategiska och säkerhetspolitiska signaler, det ska vara ärliga med. Men den som tror att mitt parti ska ändra inriktning i frågan om Sveriges alliansfrihet känner varken mig eller mitt partis historia, sa Peter Hultqvist bestämt.

Den första dagen på den fjärde raka försvarskonferensen i Skövde kom annars att handla mycket om den ostabila situationen i vår närmaste omvärld, och vad den får för konsekvenser för försvarsmakten i nutid och framtid.

Hultqvist nämnde bland annat de händelser där ryskt flyg gjort provocerande överflygningar på internationellt vatten.

– Det är beklagligt och oroväckande ur den aspekten att man utsätter andra för stora risker. Det kan inträffa en allvarlig olycka som kan få långtgående konsekvenser, inte minst säkerhetspolitiskt.

Under måndagen pratade också tidigare riksdagsledamoten och förra årets försvarskonferensmoderator, Annika Nordgren Christensen, om sin utredning om försvarets personalförsörjning där frågan om allmän plikt för både män och kvinnor lyftes fram. Och hon var mycket tydlig:

– Kvinnor är både starka och smarta! Där finns en enorm potential som vi inte når enbart på frivillig väg.

Efter vårens storövning i Nordnorge med flera Nato-länder och ett nyligen ingått värdlandsavtal har frågan återigen poppat upp i debatten. Men inför Sveriges samlade förbandschefer och flera kommunrepresentanter från landets största regementsstäder, var Hultqvist tydlig och bestämd när han tog upp ämnet på måndagens försvarskonferens:

– Stora övningar där vi tränar våra förbands militära förmåga och vårt utökade samarbete med Finland – det skickar viktiga strategiska och säkerhetspolitiska signaler, det ska vara ärliga med. Men den som tror att mitt parti ska ändra inriktning i frågan om Sveriges alliansfrihet känner varken mig eller mitt partis historia, sa Peter Hultqvist bestämt.

Den första dagen på den fjärde raka försvarskonferensen i Skövde kom annars att handla mycket om den ostabila situationen i vår närmaste omvärld, och vad den får för konsekvenser för försvarsmakten i nutid och framtid.

Hultqvist nämnde bland annat de händelser där ryskt flyg gjort provocerande överflygningar på internationellt vatten.

– Det är beklagligt och oroväckande ur den aspekten att man utsätter andra för stora risker. Det kan inträffa en allvarlig olycka som kan få långtgående konsekvenser, inte minst säkerhetspolitiskt.

Under måndagen pratade också tidigare riksdagsledamoten och förra årets försvarskonferensmoderator, Annika Nordgren Christensen, om sin utredning om försvarets personalförsörjning där frågan om allmän plikt för både män och kvinnor lyftes fram. Och hon var mycket tydlig:

– Kvinnor är både starka och smarta! Där finns en enorm potential som vi inte når enbart på frivillig väg.