18 apr 2016 16:31

18 apr 2016 16:31

Fristående kurser populära till hösten

SKÖVDE: Ansökningar till högskolan

Antalet studenter som söker högskolans program ligger på en stabil nivå, medan det ökar till fristående kurser. Det visar de första resultaten från antagning.se.

I fredags var det sista dagen att söka till höstens kurser och program på landets högskolor och universitet.

De första resultaten visar att antalet förstahandssökande till program på Högskolan i Skövde ligger på en stabil nivå, och att man ser en ökning när det gäller sökande till fristående kurser.

– Det är både glädjande och förvånande eftersom vi totalt sett har färre fristående kurser att söka på lärosätet jämfört med för några år sedan, säger prorektor Lena Mårtensson.

Totalt kom 376 138 anmälningar in till höstens program och kurser på Sveriges universitet och högskolor. En minskning med drygt 2 procent jämfört med förra året.

Minskningen var väntad och förklaringen är demografiska förändringar eftersom antalet sökande under 25 år har minskat med 6 procent jämfört med i fjol.

Under maj och juni slutför Universitets- och högskolerådet granskningen av anmälningarna tillsammans med lärosätena och den 12 juli publicerar man antagningsbeskeden för det första urvalet.

I fredags var det sista dagen att söka till höstens kurser och program på landets högskolor och universitet.

De första resultaten visar att antalet förstahandssökande till program på Högskolan i Skövde ligger på en stabil nivå, och att man ser en ökning när det gäller sökande till fristående kurser.

– Det är både glädjande och förvånande eftersom vi totalt sett har färre fristående kurser att söka på lärosätet jämfört med för några år sedan, säger prorektor Lena Mårtensson.

Totalt kom 376 138 anmälningar in till höstens program och kurser på Sveriges universitet och högskolor. En minskning med drygt 2 procent jämfört med förra året.

Minskningen var väntad och förklaringen är demografiska förändringar eftersom antalet sökande under 25 år har minskat med 6 procent jämfört med i fjol.

Under maj och juni slutför Universitets- och högskolerådet granskningen av anmälningarna tillsammans med lärosätena och den 12 juli publicerar man antagningsbeskeden för det första urvalet.