18 apr 2016 09:44

18 apr 2016 09:44

Fusket ökar på landets lärosäten

SKÖVDE: Högskolan i Skövde hade 18 fall förra året

Högskolan i Skövde varnade eller stängde av 14 studenter under 2014 och 18 under 2015. Det visar en sammanställning som SVT har gjort över landets lärosäten.

Nationellt ökade antalet varningar och avstängningar mellan de båda åren från 773 till 888.

Av 34 undersökta lärosäten ökar fusket på 17 medan fusket minskar på 11 och är lika på 2.

På 4 av dem har man inte upptäckt något fall av fusk alls vare sig 2014 eller 2015.

Lärosäten som sticker ut är Högskolan i Jönköping som ökade från 25 till 53 studenter, Högskolan i Borås från 15 till 39 studenter, KTH från 17 till 31, Karolinska institutet 19 till 38 och Umeå universitet från 17 till 34.

Siffrorna kommer dels från Universitetskanslersämbetet och dels från lärosätena.

Nationellt ökade antalet varningar och avstängningar mellan de båda åren från 773 till 888.

Av 34 undersökta lärosäten ökar fusket på 17 medan fusket minskar på 11 och är lika på 2.

På 4 av dem har man inte upptäckt något fall av fusk alls vare sig 2014 eller 2015.

Lärosäten som sticker ut är Högskolan i Jönköping som ökade från 25 till 53 studenter, Högskolan i Borås från 15 till 39 studenter, KTH från 17 till 31, Karolinska institutet 19 till 38 och Umeå universitet från 17 till 34.

Siffrorna kommer dels från Universitetskanslersämbetet och dels från lärosätena.