18 apr 2016 06:00

16 maj 2017 20:06

Muslimsk föreningletar efter ny lokal

SKÖVDE: Föreningen har hoppat av moskéstiftelsen

Skövdes muslimska kulturförening har stort behov av att hitta en större lokal för sin verksamhet.
Föreningen har dragit sig ur satsningen på en stor nybyggd moské. Nu letar föreningen ett alternativ som kan fungera som moské och samlingsplats.

I dag håller föreningen till i en lokal i Södra Ryd, men den är alltför trång för en växande muslimsk befolkning i Skövde.

Den fungerar som moské, men vid bön eller stora samlingar händer det ofta att alla inte får plats.

– Vi har varit i den här lokalen i 20 år. Behovet har alltid varit stort, men nu mer än någonsin, säger Smajo Sahat, imam (böneledare) och styrelseledamot i den muslimska kulturföreningen.

Tvingas säga nej

Han berättar att så sent som för någon vecka sedan sade föreningen nej till ett större sällskap som ville samlas efter en begravning. Utrymmena var för små helt enkelt.

Vid bönetillfällen där vädret medgivit har man lagt ut bönemattor utanför lokalen, men det är ingen bra lösning säger Smajo Sahat.

De senaste åren har föreningen sökt efter ny lokal på egen hand och haft kontakter med Skövde kommun. Nu tar man ett steg till och i ett brev till kommundirektören i Skövde, Tomas Fellbrandt, redogör föreningen för sitt behov och ber kommunen om hjälp med att hitta en lösning.

– Vi kan tänka oss att köpa eller hyra. Eller om vi kan få hjälp av kommunen att hitta en plats att bygga på, säger Smajo Sahat.

Lämnade stiftelsen

I över 15 år har det funnits planer på att bygga en moské i Skövde. Tidigare Skövdebon Yüksel Peker är en av de drivande krafterna i den satsningen och en särskild stiftelse bildades för projektet.

Skövde muslimska kulturförening har funnits med i stiftelsen sedan starten, men har nu dragit sig ur det projektet efter ett beslut vid årsmötet 2015.

– Det var ett svårt beslut. Stiftelsen är sprungen ur föreningen, men det har gått alltför lång tid utan att projektet kommit framåt. Länge har man pratat om nästa år och nästa år igen, men nu väljer vi att gå vidare på ett annat sätt.

– Många medlemmar tycker att vi redan förlorat mycket tid. Blir moskébygget av kommer vi stötta det, men nu jobbar vi för att hitta en annan lokal, säger Smajo Sahat.

500 medlemmar

Muslimska föreningen har drygt 500 vuxna medlemmar som betalar avgift till föreningen via skattsedeln. Det skapar ekonomiska möjligheter för en lokalsatsning.

– Vi skulle kunna göra mycket mer i integrationsarbetet. Jag kom själv som bosnisk flykting till Sverige och vet hur viktigt det är att finna en plats att identifiera sig med och hitta ro. Som förening kan vi hjälpa till med språk och information, men där har vi små möjligheter i dag.

I dag håller föreningen till i en lokal i Södra Ryd, men den är alltför trång för en växande muslimsk befolkning i Skövde.

Den fungerar som moské, men vid bön eller stora samlingar händer det ofta att alla inte får plats.

– Vi har varit i den här lokalen i 20 år. Behovet har alltid varit stort, men nu mer än någonsin, säger Smajo Sahat, imam (böneledare) och styrelseledamot i den muslimska kulturföreningen.

Tvingas säga nej

Han berättar att så sent som för någon vecka sedan sade föreningen nej till ett större sällskap som ville samlas efter en begravning. Utrymmena var för små helt enkelt.

Vid bönetillfällen där vädret medgivit har man lagt ut bönemattor utanför lokalen, men det är ingen bra lösning säger Smajo Sahat.

De senaste åren har föreningen sökt efter ny lokal på egen hand och haft kontakter med Skövde kommun. Nu tar man ett steg till och i ett brev till kommundirektören i Skövde, Tomas Fellbrandt, redogör föreningen för sitt behov och ber kommunen om hjälp med att hitta en lösning.

– Vi kan tänka oss att köpa eller hyra. Eller om vi kan få hjälp av kommunen att hitta en plats att bygga på, säger Smajo Sahat.

Lämnade stiftelsen

I över 15 år har det funnits planer på att bygga en moské i Skövde. Tidigare Skövdebon Yüksel Peker är en av de drivande krafterna i den satsningen och en särskild stiftelse bildades för projektet.

Skövde muslimska kulturförening har funnits med i stiftelsen sedan starten, men har nu dragit sig ur det projektet efter ett beslut vid årsmötet 2015.

– Det var ett svårt beslut. Stiftelsen är sprungen ur föreningen, men det har gått alltför lång tid utan att projektet kommit framåt. Länge har man pratat om nästa år och nästa år igen, men nu väljer vi att gå vidare på ett annat sätt.

– Många medlemmar tycker att vi redan förlorat mycket tid. Blir moskébygget av kommer vi stötta det, men nu jobbar vi för att hitta en annan lokal, säger Smajo Sahat.

500 medlemmar

Muslimska föreningen har drygt 500 vuxna medlemmar som betalar avgift till föreningen via skattsedeln. Det skapar ekonomiska möjligheter för en lokalsatsning.

– Vi skulle kunna göra mycket mer i integrationsarbetet. Jag kom själv som bosnisk flykting till Sverige och vet hur viktigt det är att finna en plats att identifiera sig med och hitta ro. Som förening kan vi hjälpa till med språk och information, men där har vi små möjligheter i dag.