19 apr 2016 13:19

19 apr 2016 15:57

"Anser att övriga kan ha påverkats"

BROTT: Skövdebo ska överklaga tingsrättens beslut

Den Skövdebo som pekas ut som huvudman i bagerihärvan kräver att rättegången tas om sedan en nämndeman skickat beundrarmejl till en utredare.
– Han anser att ledamöterna kan ha påverkats, säger advokat Jan Andersson.

Rättegången i bageriärendet har pågått i Göteborgs tingsrätt under 13 dagar och skulle ha avslutats i förra veckan, men så blev det inte. SLA kunde avslöja att tingsrätten stoppat rättegången sedan en av nämndemännen hade skickat ett beundrarmejl till utredaren i ärendet. ”... du har gjort ett imponerande jobb när det gäller bagerihärvan. Jag är full av beundran” skrev nämndemannen.

Tingsrätten ansåg att förtroendet för nämndemannens opartiskhet var rubbat efter mejlet och plockades bort. Men domstolen tyckte ändå att rättegången kunde fortsätta och har nu också bestämt den sista förhandlingsdagen till den 12 maj.

Detta fick bland andra den 43-årige Skövdebon att reagera och via sin försvarare, advokat Jan Andersson, lämnade han in en missnöjesanmälan till tingsrätten och nu står det också klart att han tänker gå vidare med ett överklagade av tingsrättens beslut och kräva att hela rättegången tas om.

– Jag har fått instruktioner från min huvudman att beslutet ska överklagas. Han har en känsla av att övriga ledamöter kan ha blivit påverkade av den nu bortplockade nämndemannen, säger Jan Andersson till SLA.

Hovrätten kommer därmed att pröva tingsrättens beslut att rättegången kan fortsätta med den sista dagen, i stället för att tas om i sin helhet.

– Frågan är också när hovrätten tar upp ärendet – överklagandet ska vara inne senast den 5 maj och om hovrättens beslut inte har kommit innan den 12 maj kan enligt min mening inte rättegången fortsätta då som tingsrätten anser. Det är en öppen fråga tills hovrättens avgörande kommit.

Rättegången i bageriärendet har pågått i Göteborgs tingsrätt under 13 dagar och skulle ha avslutats i förra veckan, men så blev det inte. SLA kunde avslöja att tingsrätten stoppat rättegången sedan en av nämndemännen hade skickat ett beundrarmejl till utredaren i ärendet. ”... du har gjort ett imponerande jobb när det gäller bagerihärvan. Jag är full av beundran” skrev nämndemannen.

Tingsrätten ansåg att förtroendet för nämndemannens opartiskhet var rubbat efter mejlet och plockades bort. Men domstolen tyckte ändå att rättegången kunde fortsätta och har nu också bestämt den sista förhandlingsdagen till den 12 maj.

Detta fick bland andra den 43-årige Skövdebon att reagera och via sin försvarare, advokat Jan Andersson, lämnade han in en missnöjesanmälan till tingsrätten och nu står det också klart att han tänker gå vidare med ett överklagade av tingsrättens beslut och kräva att hela rättegången tas om.

– Jag har fått instruktioner från min huvudman att beslutet ska överklagas. Han har en känsla av att övriga ledamöter kan ha blivit påverkade av den nu bortplockade nämndemannen, säger Jan Andersson till SLA.

Hovrätten kommer därmed att pröva tingsrättens beslut att rättegången kan fortsätta med den sista dagen, i stället för att tas om i sin helhet.

– Frågan är också när hovrätten tar upp ärendet – överklagandet ska vara inne senast den 5 maj och om hovrättens beslut inte har kommit innan den 12 maj kan enligt min mening inte rättegången fortsätta då som tingsrätten anser. Det är en öppen fråga tills hovrättens avgörande kommit.