19 apr 2016 16:55

19 apr 2016 16:55

Avslutade ettårig strokeutbildning

SJUKVÅRD: Goda resultat vid examination

Det var många som var lättade efter att de genomfört Strokeenhetens examinationen i kompetensutbildning under tisdag.

Ett 30-tal personer deltog under tisdagen i en avslutning för den kompetensutbildning i strokevård som de deltagit i vid sex tillfällen under det senaste året.

– Att vi håller utbildningen är ett krav från Stroke-Riksförbundet för att vi ska få kalla oss Strokeenhet, säger Åsa Rejnö som är sjuksköterska vid Skas i Skövde och ansvarig för avslutningsdagen.

Mer kunskap

Utbildningen syftar till att ge sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer och logopeder kunskaper om hur de ska bemöta de som drabbats av stroke.

Utbildningen riktar sig till anställda inom kommunen, primärvården och de olika sjukhusen.

– Strokepatienter behöver hjälp av ett team av yrkespersoner och med utbildningen ska deltagarna få en bild av vad alla i teamet gör, förklarar Åsa och fortsätter:

– Strokevården ska inte sluta bara för att patienten lämnat sjukhuset, därför är det viktigt att flera yrkesgrupper vet hur de ska vårda på bästa sätt.

I samband med att årets utbildning avslutades, så påbörjades nästa årskull.

– Det har varit många sökande till platserna så intresset är stort.

Bra resultat

Några av de som deltog i utbildningen var Ida Fredriksson, Ulrika Landqvist, Karolina Hellebjörk och Jesper Hovbjer.

– Eftersom det var examination i dag så var det lite nervöst i morse, säger Ida Fredriksson och fortsätter:

– Det var lite svårare än jag trodde, men jag tror det gick bra.

Hon får medhåll från sina kurskamrater, men Åsa Rejnö har lugnade besked.

– För de flesta har det gått väldigt bra, avslutar hon.

Ett 30-tal personer deltog under tisdagen i en avslutning för den kompetensutbildning i strokevård som de deltagit i vid sex tillfällen under det senaste året.

– Att vi håller utbildningen är ett krav från Stroke-Riksförbundet för att vi ska få kalla oss Strokeenhet, säger Åsa Rejnö som är sjuksköterska vid Skas i Skövde och ansvarig för avslutningsdagen.

Mer kunskap

Utbildningen syftar till att ge sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer och logopeder kunskaper om hur de ska bemöta de som drabbats av stroke.

Utbildningen riktar sig till anställda inom kommunen, primärvården och de olika sjukhusen.

– Strokepatienter behöver hjälp av ett team av yrkespersoner och med utbildningen ska deltagarna få en bild av vad alla i teamet gör, förklarar Åsa och fortsätter:

– Strokevården ska inte sluta bara för att patienten lämnat sjukhuset, därför är det viktigt att flera yrkesgrupper vet hur de ska vårda på bästa sätt.

I samband med att årets utbildning avslutades, så påbörjades nästa årskull.

– Det har varit många sökande till platserna så intresset är stort.

Bra resultat

Några av de som deltog i utbildningen var Ida Fredriksson, Ulrika Landqvist, Karolina Hellebjörk och Jesper Hovbjer.

– Eftersom det var examination i dag så var det lite nervöst i morse, säger Ida Fredriksson och fortsätter:

– Det var lite svårare än jag trodde, men jag tror det gick bra.

Hon får medhåll från sina kurskamrater, men Åsa Rejnö har lugnade besked.

– För de flesta har det gått väldigt bra, avslutar hon.

  • Anna Leijon