19 apr 2016 15:46

19 apr 2016 15:47

Kalldusch för motståndare

CEMENTA: Flera Cementaöverklaganden riskerar att avvisas

Flera överklaganden i Cementa-målet riskerar att avvisas helt av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Det gäller bland annat Liberalerna i Skövde. Politiska partier tillåts nämligen inte överklaga mål som prövas enligt miljöbalken.

Cementas brytningstillstånd prövas mot miljöbalken och där regleras vilka som har rätt att överklaga domen från mark- och miljödomstolen. Frånsett sakägare som är direkt berörda – grannar och fastighetsägare– öppnar miljöbalken för föreningar som har att ta tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen.

Dit hör dock inte politiska partier.

– Som regel anser inte vi att de hör dit om de inte kan visa att man som huvudsakligt ändamål att tillvarata natur- och miljöintressen, säger Anita Seveborg, hovrättsassessor vid Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea hovrätt i Stockholm.

Kalldusch

Beskedet är en kalldusch för Liberalerna i Skövde som i många år drivit motståndet mot Cementas fortsätta brytningar. Partiet har skickat in ett tolvsidigt överklagande och har fullmakt att företräda flera närboenden i området. Nu riskerar överklagandet att avvisas helt av domstolen.

– Jag är förvånad över att det ifrågasätts om vi får överklaga och jag tycker att det är mycket märkligt att det skulle vara så, kommenterar Douglas Hjalmarsson (L).

Efter samtal mellan honom och domstolen har Liberalerna fått till den 29 april på sig att visa att kriterierna för att få klaga är uppfyllda.

Enligt Anita Seveborg är dock politiska partier möjlighet att klaga prövat flera gånger i andra mål och även ett parti som Miljöpartiet har nekats att klaga.

Även överklagande från Våmbs Byförening och Nätverket Rädda Våmbsdalen riskerar att avvisas. Byföreningen måste visa att föreningens huvudsakliga syfte är att tillvara natur- och miljöskyddsintressen, inte är vinstdrivande, har funnits i tre år och har minst 100 medlemmar eller allmänhetens stöd.

Nätverket Rädda Våmbsdalen är ingen formell förening, men måste nu visa att det finns berörda sakägare inom nätverket och på vilket sätt de berörs av Cementas planerade verksamhet.

Besked redan i maj

Däremot har Länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturskyddsföreningen i Skövde klagorätt och deras respektive överklagande kommer att prövas.

Ett besked om domstolen kommer att bevilja prövningstillstånd av MÖD kan komma redan i maj. Målet är utsatt till föredragning den 4 maj. Då kommer även frågan om vilka som har rätt att överklaga att avgöras.

Cementas brytningstillstånd prövas mot miljöbalken och där regleras vilka som har rätt att överklaga domen från mark- och miljödomstolen. Frånsett sakägare som är direkt berörda – grannar och fastighetsägare– öppnar miljöbalken för föreningar som har att ta tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen.

Dit hör dock inte politiska partier.

– Som regel anser inte vi att de hör dit om de inte kan visa att man som huvudsakligt ändamål att tillvarata natur- och miljöintressen, säger Anita Seveborg, hovrättsassessor vid Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea hovrätt i Stockholm.

Kalldusch

Beskedet är en kalldusch för Liberalerna i Skövde som i många år drivit motståndet mot Cementas fortsätta brytningar. Partiet har skickat in ett tolvsidigt överklagande och har fullmakt att företräda flera närboenden i området. Nu riskerar överklagandet att avvisas helt av domstolen.

– Jag är förvånad över att det ifrågasätts om vi får överklaga och jag tycker att det är mycket märkligt att det skulle vara så, kommenterar Douglas Hjalmarsson (L).

Efter samtal mellan honom och domstolen har Liberalerna fått till den 29 april på sig att visa att kriterierna för att få klaga är uppfyllda.

Enligt Anita Seveborg är dock politiska partier möjlighet att klaga prövat flera gånger i andra mål och även ett parti som Miljöpartiet har nekats att klaga.

Även överklagande från Våmbs Byförening och Nätverket Rädda Våmbsdalen riskerar att avvisas. Byföreningen måste visa att föreningens huvudsakliga syfte är att tillvara natur- och miljöskyddsintressen, inte är vinstdrivande, har funnits i tre år och har minst 100 medlemmar eller allmänhetens stöd.

Nätverket Rädda Våmbsdalen är ingen formell förening, men måste nu visa att det finns berörda sakägare inom nätverket och på vilket sätt de berörs av Cementas planerade verksamhet.

Besked redan i maj

Däremot har Länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturskyddsföreningen i Skövde klagorätt och deras respektive överklagande kommer att prövas.

Ett besked om domstolen kommer att bevilja prövningstillstånd av MÖD kan komma redan i maj. Målet är utsatt till föredragning den 4 maj. Då kommer även frågan om vilka som har rätt att överklaga att avgöras.