19 apr 2016 16:46

19 apr 2016 16:46

Vill utveckla byggbranschen

SKÖVDE

Skaraborgs byggbranschdag arrangerades för första gången på tisdagen.
– Syftet är att utveckla branschen, säger Maria Skoog, chef för Sveriges byggindustrier Skaraborg.

Representanter från byggbranschen i Skaraborg samlades på tisdagsförmiddagen på Billingehus.

Dan Sandén, vd på Skövdebostäder, berättade om Aspö eko-logi och representanter från sju andra byggherrar, bland andra Trafikverket, Västfastigheter och Fortifikationsverket, pratade om sina framtidsplaner de kommande fem åren.

– Det här är första gången vi arrangerar en byggbranschdag och tanken är att det ska bli en tradition, en gång varje år. Syftet är att utveckla branschen, säger Maria Skoog, chef för Sveriges byggindustrier Skaraborg.

Maria Skoog menar att man, för att utveckla branschen, måste ta tillvara på den kunskap och teknik som finns.

– För att växa och klara den expansion vi är på väg in i så måste vi samverka.

Deltagarna fick också lyssna på några föredrag. Bland andra Björn Wellhagen, näringspolitisk chef hos Sveriges byggindustrier, som pratade om de utmaningar som väntar inom bostadsbyggandet.

– Politikerna har höga ambitioner men om de inte förändrar politiken så kommer vi ingenstans.

– Mark måste fram och besluten måste bli effektivare. Lagstiftningen måste tolkas lika i hela landet, exempelvis när det gäller buller- och energikrav. Då kan man få ett typgodkännande av hus och på så sätt spara tid. Målet är 700 000 nya bostäder i landet fram till år 2025.

Till branschdagen kom 100 personer.

– Det var vårt tak i år och vi har fått säga nej till många, säger Maria Skoog.

Branschdagen arrangerades av bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier Skaraborg och Svenska byggingenjörers riksförbund Skaraborg.

Representanter från byggbranschen i Skaraborg samlades på tisdagsförmiddagen på Billingehus.

Dan Sandén, vd på Skövdebostäder, berättade om Aspö eko-logi och representanter från sju andra byggherrar, bland andra Trafikverket, Västfastigheter och Fortifikationsverket, pratade om sina framtidsplaner de kommande fem åren.

– Det här är första gången vi arrangerar en byggbranschdag och tanken är att det ska bli en tradition, en gång varje år. Syftet är att utveckla branschen, säger Maria Skoog, chef för Sveriges byggindustrier Skaraborg.

Maria Skoog menar att man, för att utveckla branschen, måste ta tillvara på den kunskap och teknik som finns.

– För att växa och klara den expansion vi är på väg in i så måste vi samverka.

Deltagarna fick också lyssna på några föredrag. Bland andra Björn Wellhagen, näringspolitisk chef hos Sveriges byggindustrier, som pratade om de utmaningar som väntar inom bostadsbyggandet.

– Politikerna har höga ambitioner men om de inte förändrar politiken så kommer vi ingenstans.

– Mark måste fram och besluten måste bli effektivare. Lagstiftningen måste tolkas lika i hela landet, exempelvis när det gäller buller- och energikrav. Då kan man få ett typgodkännande av hus och på så sätt spara tid. Målet är 700 000 nya bostäder i landet fram till år 2025.

Till branschdagen kom 100 personer.

– Det var vårt tak i år och vi har fått säga nej till många, säger Maria Skoog.

Branschdagen arrangerades av bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier Skaraborg och Svenska byggingenjörers riksförbund Skaraborg.