20 apr 2016 18:12

20 apr 2016 18:12

2 000 fler ska få plats i centrum

BOSTÄDER: Fördjupade översiktsplanen klar för beslut

Den fördjupade översiktsplanen för centrala Skövde är redo att antas. På sikt ska befolkningen här öka med 50 procent, till cirka 6 000 personer.

Översiktplanen läggs nu fram för godkännande i kommunfullmäktige i maj. Den visar hur det är möjligt att bygga 1 000 nya bostäder i centrum. Här ingår stadskärnan, Boulogner, Västermalm och Vasastaden, men också Arena- och Mariesjöområdet. Här är det tänkt att de stora volymökningarna ska ske.

Mariesjöområdet ska kunna ge plats för 200–400 bostäder, men expansionen ska ske i samklang med utvecklingen av Gothias Science Park och de verksamheter som finns i området, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Längs Badhusgatan väntas området vid ställverket och nuvarande platsen för kommunens egen arbetsmarknadsenhet ge stora expansionsmöjligheter. Om ställverket flyttas från platsen, vilket är under utredning.

– Här finns stora möjligheter till bostäder och att bygga på höjden. Det blir fin utsikt mot berget, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

I dag bor cirka 4 000 människor i området. Blir planerna av bedöms det innebära en tillväxt på 50 procent, det vill säga 2 000 personer.

Något som ökar trycket ytterligare i de centrala delarna av Skövde.

Den fördjupade översiktsplanen följs nu av planprogram för Mariesjö och Arenaområdet som ska planeras mer fördjupat. Därefter följer arbetet med att ta fram detalplaner.

Översiktplanen läggs nu fram för godkännande i kommunfullmäktige i maj. Den visar hur det är möjligt att bygga 1 000 nya bostäder i centrum. Här ingår stadskärnan, Boulogner, Västermalm och Vasastaden, men också Arena- och Mariesjöområdet. Här är det tänkt att de stora volymökningarna ska ske.

Mariesjöområdet ska kunna ge plats för 200–400 bostäder, men expansionen ska ske i samklang med utvecklingen av Gothias Science Park och de verksamheter som finns i området, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Längs Badhusgatan väntas området vid ställverket och nuvarande platsen för kommunens egen arbetsmarknadsenhet ge stora expansionsmöjligheter. Om ställverket flyttas från platsen, vilket är under utredning.

– Här finns stora möjligheter till bostäder och att bygga på höjden. Det blir fin utsikt mot berget, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

I dag bor cirka 4 000 människor i området. Blir planerna av bedöms det innebära en tillväxt på 50 procent, det vill säga 2 000 personer.

Något som ökar trycket ytterligare i de centrala delarna av Skövde.

Den fördjupade översiktsplanen följs nu av planprogram för Mariesjö och Arenaområdet som ska planeras mer fördjupat. Därefter följer arbetet med att ta fram detalplaner.