20 apr 2016 18:15

20 apr 2016 18:15

Dyra köp för nya bostäder

NORRMALM: Kommunen köper in fastighet

Det planerade bostadsområdet Mossagården blir kostsamt för Skövde kommun.
Omvandlingen från industriområde till bostäder kan ge ett underskott på 20-30 miljoner för skattebetalarna.

Redan för sju–åtta år sedan köpte kommunen in fastigheter längs Rådmansgatan på Norrmalm i syfte att skapa bostadsområdet Mossagården.

Skjuter fart

Därefter låg arbetet nere under många år innan det nu skjutit fart igen fart triggat av det stora bostadsbehovet. Kommunstyrelsen föreslås nu godkänna ett avtal som innebär att kommunen tar över Städet 7, den fastigheten där Söderström Skog och Trädgård AB driver butik och service.

I markbytet får Söderström en ny tomt för att bygga en ny lokal på vid Stallsiken (vid Elgiganten). Skövde kommun betalar samtidigt 14 miljoner kronor samt binder sig att betala maximalt 1,5 miljon kronor till förberedande markarbeten på den sluttande aktuella tomten.

– Vi vill fullfölja planerna på bostäder på Mossagården och då är det här en viktig pusselbit. Det blir ett underskott, men det är avgörande för att få till utvecklingen på Norrmalm, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samtidigt tar Skövde kommun över en hyresgäst (Sigges Video). Ytterligare en fastighet (Städet 5 med Brödcentralen) återstår för kommunen att köpa in. Här pågår förhandlingar med fastighetsägaren.

Redan 2011 köptes de första fastigheterna på området in för sammanlagt nästan 15,6 miljoner kr. Då tog kommunen ett underskott på 13,7 miljoner kronor i bokslutet.

Exakt hur stort underskott kommer att bli totalt, men en försiktig spekulation är någonstans mellan 20 och 30 miljoner kronor.

Marken ska säljas vidare till en bostadsexploatör. Lorentzon Mossagården AB har i dag en markreservation och förbereder ett samprojekt med Skövdebostäder och HSB i syfte att skapa 200–250 bostäder. Kommunen kommer inte kunna sälja marken till samma pris som fastigheterna köpts in för, men Bo Sandin vid kommunens samhällsbyggnadssektor vill inte spekulera i underskottets storlek.

Stor förändring

Hela Norrmalm är i stor förändring. Det som tidigare var ett småindustriområde blir nu bostäder.

– Vi har funnits här i över 20 år och det är en stor och kostsam flytt som nu väntar samtidigt som vi kommer att investera stort i vår nya lokal. Samtidigt vill inte vi stå i vägen för en samhällsutveckling som pågår i Skövde utan kommunen har varit lyhörd för våra behov, säger Jerry Barath hos Söderström.

Redan för sju–åtta år sedan köpte kommunen in fastigheter längs Rådmansgatan på Norrmalm i syfte att skapa bostadsområdet Mossagården.

Skjuter fart

Därefter låg arbetet nere under många år innan det nu skjutit fart igen fart triggat av det stora bostadsbehovet. Kommunstyrelsen föreslås nu godkänna ett avtal som innebär att kommunen tar över Städet 7, den fastigheten där Söderström Skog och Trädgård AB driver butik och service.

I markbytet får Söderström en ny tomt för att bygga en ny lokal på vid Stallsiken (vid Elgiganten). Skövde kommun betalar samtidigt 14 miljoner kronor samt binder sig att betala maximalt 1,5 miljon kronor till förberedande markarbeten på den sluttande aktuella tomten.

– Vi vill fullfölja planerna på bostäder på Mossagården och då är det här en viktig pusselbit. Det blir ett underskott, men det är avgörande för att få till utvecklingen på Norrmalm, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samtidigt tar Skövde kommun över en hyresgäst (Sigges Video). Ytterligare en fastighet (Städet 5 med Brödcentralen) återstår för kommunen att köpa in. Här pågår förhandlingar med fastighetsägaren.

Redan 2011 köptes de första fastigheterna på området in för sammanlagt nästan 15,6 miljoner kr. Då tog kommunen ett underskott på 13,7 miljoner kronor i bokslutet.

Exakt hur stort underskott kommer att bli totalt, men en försiktig spekulation är någonstans mellan 20 och 30 miljoner kronor.

Marken ska säljas vidare till en bostadsexploatör. Lorentzon Mossagården AB har i dag en markreservation och förbereder ett samprojekt med Skövdebostäder och HSB i syfte att skapa 200–250 bostäder. Kommunen kommer inte kunna sälja marken till samma pris som fastigheterna köpts in för, men Bo Sandin vid kommunens samhällsbyggnadssektor vill inte spekulera i underskottets storlek.

Stor förändring

Hela Norrmalm är i stor förändring. Det som tidigare var ett småindustriområde blir nu bostäder.

– Vi har funnits här i över 20 år och det är en stor och kostsam flytt som nu väntar samtidigt som vi kommer att investera stort i vår nya lokal. Samtidigt vill inte vi stå i vägen för en samhällsutveckling som pågår i Skövde utan kommunen har varit lyhörd för våra behov, säger Jerry Barath hos Söderström.