20 apr 2016 11:28

20 apr 2016 11:28

Fördröjt svar av borreliaprov

IVO

En sexårig pojke tog ett borreliaprov på en vårdcentral i Skövde. Mamman fick själv ringa för att få reda på svaret. Samma dag som hon ringde skrevs en remiss till barnmedicin där neuroborrelios konstaterades.

I anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, undrade mamman varför det inte skrevs en remiss direkt och varför förfrågan inte noterades i journalen. Ivo bedömer att patienten inte fick sakkunnig och omsorgsfull vård och betonar vikten av att fastställda rutiner följs.

I anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, undrade mamman varför det inte skrevs en remiss direkt och varför förfrågan inte noterades i journalen. Ivo bedömer att patienten inte fick sakkunnig och omsorgsfull vård och betonar vikten av att fastställda rutiner följs.