20 apr 2016 18:16

20 apr 2016 18:16

Församling friköper fastighet

SÖDRA RYD

Syrisk ortodoxa församlingen i Ryd får köpa fastigheten Skövde Flugan 20 i Södra Ryd.

Fastigheten är i dag upplåten med tomrätt, men kommunstyrelsens arbetsutskott godkände på onsdagen att Syrisk ortodoxa församlingen får friköpa fastigheten.

Köpeskillingen blir 260 000 kronor vilket är baserat på den externa värdering som gjorts. Enligt den är marknadsvärdet 260 000 kronor.

Fastigheten är i dag upplåten med tomrätt, men kommunstyrelsens arbetsutskott godkände på onsdagen att Syrisk ortodoxa församlingen får friköpa fastigheten.

Köpeskillingen blir 260 000 kronor vilket är baserat på den externa värdering som gjorts. Enligt den är marknadsvärdet 260 000 kronor.