20 apr 2016 18:28

20 apr 2016 18:28

Frikostig skolskjuts fördyrar

SKÖVDE

Skövde kommunen förbereder nya regler för skolskjuts.

Förslaget innebär att den närhetsprincip som nu gäller vid anvisning av skolplats följer även skolskjutsen. Även elever som väljer annan skola än den anvisade kommer att ges skolskjuts, vilket kommer att fördyra för kommunen.

– Vi vet inte exakt hur mycket, men Alliansen är för ett fritt skolval och det vill vi stimulera och inte begränsa, säger Katarina Jonsson (M).

Förslaget innebär att den närhetsprincip som nu gäller vid anvisning av skolplats följer även skolskjutsen. Även elever som väljer annan skola än den anvisade kommer att ges skolskjuts, vilket kommer att fördyra för kommunen.

– Vi vet inte exakt hur mycket, men Alliansen är för ett fritt skolval och det vill vi stimulera och inte begränsa, säger Katarina Jonsson (M).