20 apr 2016 10:10

20 apr 2016 10:10

Här är föreningarna för funktionsnedsatta som får bidrag

SKÖVDE

Talträningshelg, båtresa och studieresor.
Så ska rådet för funktionshinderfrågor fördela föreningsbidragen.

I början av februari höll flera av Skövdes föreningar för funktionsnedsättningar en utbildningsdag för kommunens chefer. Föreningarna kom med många synpunkter och förslag för att öka tillgängligheten i Skövde.

– Rådet kommer att följa utvecklingen. Det handlar bland annat om att ta tillvara kompetensen hos funktionsnedsatta personer, att anställa flera med funktionsnedsättning och att ha god tillgänglighet för att alla ska känna sig lika mycket värda, säger Ulla-Britt Hagström, ordförande i rådet för funktionshinderfrågor, i ett pressmeddelande.

Bidrag

Rådet delade vid sitt senaste möte ut projektbidrag från kommunstyrelsen till föreningar så att de kan utveckla sina verksamheter.

Följande sex föreningar har beviljats utvecklingsmedel:

RSMH-Sesam Skövde (Riksförbundet för social och mental hälsa) får 17 000 kronor till en studieresa söderut. Man ska fara till Skåne för att bygga upp gemenskapen, höja kunskapen och öka trivseln i gruppen.

RBU Skövde (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) får 9 000 kronor. Pengarna ska man använda för att göra en båtresa med handikappvänligt fartyg på Vättern möjlig.

FPS Skaraborg (Föreningen för psykiatrisk samverkan) tilldelas 10 000 kronor, vilka ska användas till en studie- och trivselresa till stiftelsen Ågrenska utanför Göteborg.

Där ska det hållas föredrag för att höja kompetensen för personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga.

FUB Skövde (Riksförbundet för barn och ungdomar med utvecklingsstörning) får 12 000 kronor till en studiecirkel, projekt Klippan, för att barnen ska kunna utvecklas mer självständigt.

Skaraborgs Stamningsförening Skövde tilldelas 10 000 kronor som ska användas till en talträningshelg.

Synskadades Riksförbund Skövde får 12 000 kronor. Dessa ska användas till studier för att höja kompetenser med stöd av ögonläkare och optik för att åskådliggöra synfält.

I början av februari höll flera av Skövdes föreningar för funktionsnedsättningar en utbildningsdag för kommunens chefer. Föreningarna kom med många synpunkter och förslag för att öka tillgängligheten i Skövde.

– Rådet kommer att följa utvecklingen. Det handlar bland annat om att ta tillvara kompetensen hos funktionsnedsatta personer, att anställa flera med funktionsnedsättning och att ha god tillgänglighet för att alla ska känna sig lika mycket värda, säger Ulla-Britt Hagström, ordförande i rådet för funktionshinderfrågor, i ett pressmeddelande.

Bidrag

Rådet delade vid sitt senaste möte ut projektbidrag från kommunstyrelsen till föreningar så att de kan utveckla sina verksamheter.

Följande sex föreningar har beviljats utvecklingsmedel:

RSMH-Sesam Skövde (Riksförbundet för social och mental hälsa) får 17 000 kronor till en studieresa söderut. Man ska fara till Skåne för att bygga upp gemenskapen, höja kunskapen och öka trivseln i gruppen.

RBU Skövde (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) får 9 000 kronor. Pengarna ska man använda för att göra en båtresa med handikappvänligt fartyg på Vättern möjlig.

FPS Skaraborg (Föreningen för psykiatrisk samverkan) tilldelas 10 000 kronor, vilka ska användas till en studie- och trivselresa till stiftelsen Ågrenska utanför Göteborg.

Där ska det hållas föredrag för att höja kompetensen för personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga.

FUB Skövde (Riksförbundet för barn och ungdomar med utvecklingsstörning) får 12 000 kronor till en studiecirkel, projekt Klippan, för att barnen ska kunna utvecklas mer självständigt.

Skaraborgs Stamningsförening Skövde tilldelas 10 000 kronor som ska användas till en talträningshelg.

Synskadades Riksförbund Skövde får 12 000 kronor. Dessa ska användas till studier för att höja kompetenser med stöd av ögonläkare och optik för att åskådliggöra synfält.