20 apr 2016 18:42

20 apr 2016 21:36

Högt hus i Havstena

SKÖVDE

Den tidigare ICA-affären i Havstena rivs och i stället tillåts ett upp till 10 våningar högt bostadshus.

Det föreslås i en detaljplaneändring som kommunstyrelsen ska besluta om. Butiken är utpekad som kulturhistoriskt värdefull, men nu förslås en rivning.

Förslaget till ändring i detaljplanen ska nu ställas ut för samråd.

AB Skövdebostäder äger fastigheten.

Andra ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade på onsdagen:

300 000 kronor ska avsättas för genomföra en utredning som klargör problematiken kring igenväxningen av sjön Lången. Naturvårdsgruppen har fått uppdraget att genomföra utredningen.

Miljöpartiet får ja en på en motion om ta fram en trädplan i syftet att skydda träd i Skövde tätort.

Det föreslås i en detaljplaneändring som kommunstyrelsen ska besluta om. Butiken är utpekad som kulturhistoriskt värdefull, men nu förslås en rivning.

Förslaget till ändring i detaljplanen ska nu ställas ut för samråd.

AB Skövdebostäder äger fastigheten.

Andra ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade på onsdagen:

300 000 kronor ska avsättas för genomföra en utredning som klargör problematiken kring igenväxningen av sjön Lången. Naturvårdsgruppen har fått uppdraget att genomföra utredningen.

Miljöpartiet får ja en på en motion om ta fram en trädplan i syftet att skydda träd i Skövde tätort.