20 apr 2016 06:00

20 apr 2016 06:00

Skövdeelev väntar ännu på LSS-bostad

SKÖVDE: Kommunen har inte verkställt förvaltningsrättens dom

Boende. Förvaltningsrättens dom gäller men Skövde kommun har inte kunnat verkställa den. Det har heller inte anmälts till IVO.

Eleven väntar fortfarande på sitt boende som är beviljat enligt LSS.

I januari uppmärksammade SLA ett fall med en gymnasieelev boende i Skövde kommun som beviljats bostad, enligt LSS, i samband med studier i en specialklass i Tidaholm. När eleven bytte program betalade kommunen inte längre bostaden.

Gäller direkt

I december dömde förvaltningsrätten till elevens fördel och vård- och omsorgsnämnden, som ville överklaga domen, ansökte då om prövningstillstånd hos kammarrätten vilket man har fått.

Enligt kammarrättsrådet Göran Mattsson i Jönköping ska förvaltningsrättens dom gälla omedelbart.

Anmäla till IVO

– Om förvaltningsrätten inte skriver något annat så är nämnden skyldig att verkställa domen. När nämnden överklagade kunde man ha begärt inhibition av domen, men det har man inte gjort.

Hade kommunen begärt inhibition så kunde kammarrätten ha beslutat att kommunen inte hade behövt verkställa domen.

– Om insatsen inte verkställs kan kommunen vara skyldig att anmäla det till IVO (inspektionen för vård och omsorg, reds. anm.) efter tre månader.

Köpt lägenhet

Cecilia Wadenbäck är mamma till eleven och familjen bor på landet. Resan till skolan tar två timmar enkel väg och eleven har med sin diagnos svårt att klara av busspendling med byten, trots ledsagning.

Cecilia har köpt en lägenhet i Tidaholm dit barnet flyttade under sportlovet. Hon åker dit varannan dag för att hjälpa till i lägenheten och för att stötta i ADL-träningen (aktiviteter i det dagliga livet).

”Jättedåligt av dem”

– Jag gör jobbet som personalen på elevhemmet skulle ha gjort, som Skövde kommun skulle ha betalat för.

– Förvaltningsrättens dom kom den 3 december och kommunen var skyldiga att ta tag i det genast. De har inte begärt inhibition.

– Kommunen ska också meddela IVO varför de inte har verkställt beslutet, och det har man inte gjort. Det här är jättedåligt av dem. Kommunen har en jurist, de vet vad som ska göras men mörkar det för att slippa betala.

Skickade räkning

Cecilia Wadenbäck har nu skickat en skrivelse till kommunen där hon begär ersättning för sina utlägg samt skadestånd till sitt barn och sig själv. Den totala summan är drygt 430 000 kronor.

Vad tror du om dina chanser att få pengar?

– Jag tror inte att jag har några möjligheter alls. Då måste jag starta en civilrättslig process och jag har inte råd att förlora en sådan. Jag har heller ingen möjlighet till juridisk hjälp.

Tobias Hultström är avdelningschef på sektor vård och omsorg inom Skövde kommun. Han menar att domen inte har gått att verkställa.

– Domen ska verkställas, det är korrekt, men det är inte alltid så att förutsättningarna finns. I det här fallet finns det ingen plats på boendet. Vi har erbjudit andra lösningar fram till att vi kan verkställa.

Var sena

Enligt Tobias Hultström begär kommunen normalt inhibition, men varför det inte har skett i det här fallet vet han inte.

Han bekräftar att fallet inte heller är anmält till IVO.

– Vi har varit sena på den punkten, men IVO har insyn i ärendet. Det har gått en annan väg. De ska titta på det och menar de att det inte finns anledning till att vi inte har verkställt inom skälig tid så kan de, av förvaltningsrätten, begära att en sanktionsavgift ska utdömas.

När det gäller Cecilia Wadenbäcks skrivelse ska man gå igenom och besvara den.

I januari uppmärksammade SLA ett fall med en gymnasieelev boende i Skövde kommun som beviljats bostad, enligt LSS, i samband med studier i en specialklass i Tidaholm. När eleven bytte program betalade kommunen inte längre bostaden.

Gäller direkt

I december dömde förvaltningsrätten till elevens fördel och vård- och omsorgsnämnden, som ville överklaga domen, ansökte då om prövningstillstånd hos kammarrätten vilket man har fått.

Enligt kammarrättsrådet Göran Mattsson i Jönköping ska förvaltningsrättens dom gälla omedelbart.

Anmäla till IVO

– Om förvaltningsrätten inte skriver något annat så är nämnden skyldig att verkställa domen. När nämnden överklagade kunde man ha begärt inhibition av domen, men det har man inte gjort.

Hade kommunen begärt inhibition så kunde kammarrätten ha beslutat att kommunen inte hade behövt verkställa domen.

– Om insatsen inte verkställs kan kommunen vara skyldig att anmäla det till IVO (inspektionen för vård och omsorg, reds. anm.) efter tre månader.

Köpt lägenhet

Cecilia Wadenbäck är mamma till eleven och familjen bor på landet. Resan till skolan tar två timmar enkel väg och eleven har med sin diagnos svårt att klara av busspendling med byten, trots ledsagning.

Cecilia har köpt en lägenhet i Tidaholm dit barnet flyttade under sportlovet. Hon åker dit varannan dag för att hjälpa till i lägenheten och för att stötta i ADL-träningen (aktiviteter i det dagliga livet).

”Jättedåligt av dem”

– Jag gör jobbet som personalen på elevhemmet skulle ha gjort, som Skövde kommun skulle ha betalat för.

– Förvaltningsrättens dom kom den 3 december och kommunen var skyldiga att ta tag i det genast. De har inte begärt inhibition.

– Kommunen ska också meddela IVO varför de inte har verkställt beslutet, och det har man inte gjort. Det här är jättedåligt av dem. Kommunen har en jurist, de vet vad som ska göras men mörkar det för att slippa betala.

Skickade räkning

Cecilia Wadenbäck har nu skickat en skrivelse till kommunen där hon begär ersättning för sina utlägg samt skadestånd till sitt barn och sig själv. Den totala summan är drygt 430 000 kronor.

Vad tror du om dina chanser att få pengar?

– Jag tror inte att jag har några möjligheter alls. Då måste jag starta en civilrättslig process och jag har inte råd att förlora en sådan. Jag har heller ingen möjlighet till juridisk hjälp.

Tobias Hultström är avdelningschef på sektor vård och omsorg inom Skövde kommun. Han menar att domen inte har gått att verkställa.

– Domen ska verkställas, det är korrekt, men det är inte alltid så att förutsättningarna finns. I det här fallet finns det ingen plats på boendet. Vi har erbjudit andra lösningar fram till att vi kan verkställa.

Var sena

Enligt Tobias Hultström begär kommunen normalt inhibition, men varför det inte har skett i det här fallet vet han inte.

Han bekräftar att fallet inte heller är anmält till IVO.

– Vi har varit sena på den punkten, men IVO har insyn i ärendet. Det har gått en annan väg. De ska titta på det och menar de att det inte finns anledning till att vi inte har verkställt inom skälig tid så kan de, av förvaltningsrätten, begära att en sanktionsavgift ska utdömas.

När det gäller Cecilia Wadenbäcks skrivelse ska man gå igenom och besvara den.