21 apr 2016 14:52

21 apr 2016 14:52

Därför blir vattnet grönt

SKÖVDE

Vattnet i fjärrvärmenätet i Skövde kommun kommer att färgas grönt i framtiden. Skövde Värmeverk AB drar i gång ett projekt som innebär att en tillsats kommer att tillföras.

Syftet är att kunna spåra läckage i värmeväxlare, pumpar, ventiler och kulvertledningar. Bolaget har anmält åtgärden till Miljösamverkan östra Skaraborg.

Projektet startar i Skultorp under maj månad och kommer sedan fortsätta i de andra fjärrvärmenäten. Bolaget kommer att gå ut med informationsmaterial.

Syftet är att kunna spåra läckage i värmeväxlare, pumpar, ventiler och kulvertledningar. Bolaget har anmält åtgärden till Miljösamverkan östra Skaraborg.

Projektet startar i Skultorp under maj månad och kommer sedan fortsätta i de andra fjärrvärmenäten. Bolaget kommer att gå ut med informationsmaterial.