21 apr 2016 16:45

21 apr 2016 16:51

Ny förpackning i plast ger miljövinst

SKÖVDE: Cementa investerar i nytt packeri för cementsäckar

Efter 92 år med cementsäckar av papper så har nu Cementa investerat i en ny packningslinje där emballaget i stället är av plast. Investeringen har kostat 20 miljoner kronor och ska ge betydande miljöfördelar när svinnet av cement minskar.

– De gamla säckarna av papper tålde inte någon längre lagringstid, säger Matilda Hoffstedt som är fabrikschef på Cementa i Skövde. Vi kommer att spara upp till 1 000 ton cement per år på grund av att den gamla typen av säck bland annat drog in fukt. Det blir en betydande miljöfördel att så mycket cement inte går förlorad, säger hon.

De nya förpackningarna i plast har en ventil som släpper ut överskottsluft i säcken och dessutom tål den att lagras utomhus. Hållbarheten för cementen fördubblas även i den nya 25-kilo förpackningen, nu ska den tåla upp till ett års lagring.

– Vi har tagit ett tekniksprång nu när vi går från papper till plastemballage, säger Hoffstedt. Nu kan vi ha packning av samtliga produkter i sortimentet här i Skövde.

I och med den nya packningslinjen kan fabriken ta steget från att ha packat tre cementprodukter till att utöka till tolv olika produkter, produkterna ska bli mer kundanpassade. Norge är en växande marknad.

– Här hoppas vi på en växande marknad, säger Hoffstedt , och nu är vi förstås glada att Cementas ägare Heidelberg valt att göra den här satsningen med en ny packningslinje.

– Jag räknar iskallt med att vi kommer att få behålla vårt fortsatta brytningstillstånd, så det är en viktig satsning, berättar hon.

Packningslinjen som i huvudsak består av industrirobotar innebär att fler produkter kan packas i de gamla ombyggda packningsrummen. Det som finns kvar sedan förr är det 120 meter långa transportband som löper mellan påfyllningen och den färdiga emballeringen.

– I fjol packade vi 18 000 ton cement här och nu räknar vi med att gå upp till 45 000 ton, säger arbetsledaren för packeriet, Erica Möller.

Det är hon och fem kollegor som övervakar de inhägnade maskinerna. Efter 92 år med dammande pappsäckar och tunga lyft för dem som arbetade med utlastning så går det lättare nu, mest övervakas processen via datorskärmar.

En produkt som kommer att tillverkas mer av framöver är en typ som kallas för bascement, den innehåller 15 procent flygaska som är en restprodukt från värmeverk. Med det minskar uttaget av kalksten i gruvan och man får en lika bra produkt.

– Det ger en bättre miljöprofil med att använda alternativa råmaterial, säger Matilda Hoffstedt.

– De gamla säckarna av papper tålde inte någon längre lagringstid, säger Matilda Hoffstedt som är fabrikschef på Cementa i Skövde. Vi kommer att spara upp till 1 000 ton cement per år på grund av att den gamla typen av säck bland annat drog in fukt. Det blir en betydande miljöfördel att så mycket cement inte går förlorad, säger hon.

De nya förpackningarna i plast har en ventil som släpper ut överskottsluft i säcken och dessutom tål den att lagras utomhus. Hållbarheten för cementen fördubblas även i den nya 25-kilo förpackningen, nu ska den tåla upp till ett års lagring.

– Vi har tagit ett tekniksprång nu när vi går från papper till plastemballage, säger Hoffstedt. Nu kan vi ha packning av samtliga produkter i sortimentet här i Skövde.

I och med den nya packningslinjen kan fabriken ta steget från att ha packat tre cementprodukter till att utöka till tolv olika produkter, produkterna ska bli mer kundanpassade. Norge är en växande marknad.

– Här hoppas vi på en växande marknad, säger Hoffstedt , och nu är vi förstås glada att Cementas ägare Heidelberg valt att göra den här satsningen med en ny packningslinje.

– Jag räknar iskallt med att vi kommer att få behålla vårt fortsatta brytningstillstånd, så det är en viktig satsning, berättar hon.

Packningslinjen som i huvudsak består av industrirobotar innebär att fler produkter kan packas i de gamla ombyggda packningsrummen. Det som finns kvar sedan förr är det 120 meter långa transportband som löper mellan påfyllningen och den färdiga emballeringen.

– I fjol packade vi 18 000 ton cement här och nu räknar vi med att gå upp till 45 000 ton, säger arbetsledaren för packeriet, Erica Möller.

Det är hon och fem kollegor som övervakar de inhägnade maskinerna. Efter 92 år med dammande pappsäckar och tunga lyft för dem som arbetade med utlastning så går det lättare nu, mest övervakas processen via datorskärmar.

En produkt som kommer att tillverkas mer av framöver är en typ som kallas för bascement, den innehåller 15 procent flygaska som är en restprodukt från värmeverk. Med det minskar uttaget av kalksten i gruvan och man får en lika bra produkt.

– Det ger en bättre miljöprofil med att använda alternativa råmaterial, säger Matilda Hoffstedt.

Plastemballaget ger miljövinst

Plastsäckar i stället för papper gör att lagringen av cement kan fördubblas till ett år. Papperssäckarna drog åt sig fukt och kunde lagras bara sex månader, de var även tunga med en vikt av 50 kilo. Förpackningsmaskinerna väger tio ton och man fick ta upp stora ytor i väggen för att kunna lyfta in maskinen. Den gamla packningslinjen var från 1983 och nu har Heidelbergkoncernen investerat 20 miljoner kronor i en ny anläggning. Sex personer arbetar med förpackningslinjen, de räknar med att packa 45 000 ton i år.