22 apr 2016 17:34

22 apr 2016 17:34

Kraven på högskolans nya rektor

SKÖVDE: Kriterierna är klara

Någon som klarar att hantera både utbildning och att leda högskolan mot mer forskning. Gärna en professor som kan skapa ett bra arbetsklimat.
Kriterierna för högskolans nya rektor är nu spikade.

Under fredagen höll styrelsen för Högskolan i Skövde möte och fastslog då vilka krav och önskemål som finns när lärosätet nu söker ny rektor efter Sigbritt Karlsson.

Mer forskning

– Vi söker någon som kan klara både utbildning och forskning, som kan leda högskolan mot mer forskning och som har erfarenhet av att leda en akademisk verksamhet. Personen ska både kunna skapa ett bra arbetsklimat internt och företräda högskolan utåt, säger Urban Wass, styrelsens ordförande.

Personen i fråga ska vara forskare, och minst docent. Urban Wass tror att det sannolikt blir en professor.

– Marknaden är svårbedömd och vi har en ganska aggressiv tidsplan. I den bästa av världar har vi den nya rektorn på plats när Sigbritt slutar den 12 november, men folk som varit med förr säger att det inte kommer att funka.

Prorektor Lena Mårtensson kommer att gå in som rektor om det blir ett glapp i höst.

Ny plan för utveckling

Styrelsen fick en rapport om hur arbetet med utvecklingsplanen går. Vid årsskiftet går den nuvarande ut och en ny ska börja gälla.

– Där beskrivs våra mål de kommande åren. Till exempel att vi ska jobba för att få fler examensrätter, hur utbildningsutbudet och arbetsmiljön ska se ut, och hur vårt rekryteringsbehov ser ut, säger Sigbritt Karlsson.

Även en rapport angående feedback från utbildningsdepartementet lämnades till styrelsen.

– Jag har varit på myndighetsdialoger flera gånger men det var faktiskt första gången vi fick någon återkoppling. Det kan bero på att de har en ny statssekreterare, Karin Röding, som själv har varit rektor på en högskola, säger Sigbritt Karlsson.

Höga betyg

Den här gången blev det inget ris, men däremot tre rosor.

– De tycker att det är bra att vi har en konsekvent prioritering, att vi är duktiga på att dra in externa forskningspengar och att vi tänker långsiktigt när det gäller kompetensförsörjningen.

Högskolan har även fått sitt betyg från Riksrevisionen.

– Det var lysande. Vi ansvarar ju för att de statliga pengarna används på ett bra sätt, säger Urban Wass.

Under fredagen höll styrelsen för Högskolan i Skövde möte och fastslog då vilka krav och önskemål som finns när lärosätet nu söker ny rektor efter Sigbritt Karlsson.

Mer forskning

– Vi söker någon som kan klara både utbildning och forskning, som kan leda högskolan mot mer forskning och som har erfarenhet av att leda en akademisk verksamhet. Personen ska både kunna skapa ett bra arbetsklimat internt och företräda högskolan utåt, säger Urban Wass, styrelsens ordförande.

Personen i fråga ska vara forskare, och minst docent. Urban Wass tror att det sannolikt blir en professor.

– Marknaden är svårbedömd och vi har en ganska aggressiv tidsplan. I den bästa av världar har vi den nya rektorn på plats när Sigbritt slutar den 12 november, men folk som varit med förr säger att det inte kommer att funka.

Prorektor Lena Mårtensson kommer att gå in som rektor om det blir ett glapp i höst.

Ny plan för utveckling

Styrelsen fick en rapport om hur arbetet med utvecklingsplanen går. Vid årsskiftet går den nuvarande ut och en ny ska börja gälla.

– Där beskrivs våra mål de kommande åren. Till exempel att vi ska jobba för att få fler examensrätter, hur utbildningsutbudet och arbetsmiljön ska se ut, och hur vårt rekryteringsbehov ser ut, säger Sigbritt Karlsson.

Även en rapport angående feedback från utbildningsdepartementet lämnades till styrelsen.

– Jag har varit på myndighetsdialoger flera gånger men det var faktiskt första gången vi fick någon återkoppling. Det kan bero på att de har en ny statssekreterare, Karin Röding, som själv har varit rektor på en högskola, säger Sigbritt Karlsson.

Höga betyg

Den här gången blev det inget ris, men däremot tre rosor.

– De tycker att det är bra att vi har en konsekvent prioritering, att vi är duktiga på att dra in externa forskningspengar och att vi tänker långsiktigt när det gäller kompetensförsörjningen.

Högskolan har även fått sitt betyg från Riksrevisionen.

– Det var lysande. Vi ansvarar ju för att de statliga pengarna används på ett bra sätt, säger Urban Wass.