22 apr 2016 13:48

22 apr 2016 13:48

Lex Maria-utredning avslutas

SKÖVDE

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat en lex Maria-anmälan från Folktandvården i Skövde.

Patienten menade att tandvården misstog sig vid en undersökning vilket resulterat i mer komplicerad vård än vad som annars hade varit fallet.

Ivos utredning kommer fram till att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av händelsen och man avslutar därmed ärendet.

Patienten menade att tandvården misstog sig vid en undersökning vilket resulterat i mer komplicerad vård än vad som annars hade varit fallet.

Ivos utredning kommer fram till att vårdgivaren har vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av händelsen och man avslutar därmed ärendet.