22 apr 2016 16:12

22 apr 2016 16:12

Ny skola fick bygglov

SKÖVDE

Trädgårdsstadens nya låg- och mellanstadieskola fick bygglov på torsdagen.

– Det känns som att man hittat en bra lösning för den kombinerade skol- och förskolebyggnaden samt komplementbyggnader så som idrottshall med fritidsgård och bibliotek. Byggnaden kommer att bidra till att skapa en bra tätortskaraktär i denna nya stadsdel, kommenterar Magnus Hammar-Borsch (M), ordförande i byggnadsnämnden.

– Det känns som att man hittat en bra lösning för den kombinerade skol- och förskolebyggnaden samt komplementbyggnader så som idrottshall med fritidsgård och bibliotek. Byggnaden kommer att bidra till att skapa en bra tätortskaraktär i denna nya stadsdel, kommenterar Magnus Hammar-Borsch (M), ordförande i byggnadsnämnden.