22 apr 2016 06:00

22 apr 2016 06:00

Program främjar utbyte av kunskap

SKÖVDE: Högskolan, näringsliv och organisationer i samarbete

Vid fem tillfällen bjuds deltagarna i Partnerprogrammet vid Skövde Högskola in till lunchträffar för att få nya tankar och idéer. Under torsdagens träff höll Thomas Andersson föredrag.

Partnerprogrammet vid Högskolan i Skövde syftar till att ge representanter för företag och organisationer en möjlighet att samarbeta med någon av högskolans forskare för att få ny kunskap att kunna använda sig av i sin verksamhet.

– Vi startade det här 2013 och då såg vi att det var ett behov som fanns, säger Maria Kvarnmarker som arbetar på högskolan och är samverkanskoordinator för programmet.

Programmet går ut på att forskare paras ihop med representanter från företag eller organisationer och själva lägger upp på vilket sätt de vill samarbeta.

– Programmet pågår under ett år och i år är det 14 par som deltar, säger Kvarnmarker.

Få inblick

Meningen är att deltagarna, via sin partner på högskolan, ska få en inblick i den akademiska miljön och en möjlighet att vidga sitt nätverk.

– Tanken är att forskare och deltagare tillsammans ska komma fram till hur samarbetet ska se ut och vilket resultat de vill uppnå.

Förutom lunchträffar så träffas paren flera gånger under året.

Undersöker effekter

Daniel Broman, Zophia Zander-Norell, Karin Appelberg och Susanne Linder är några av de som valt att paras ihop i programmet.

– Jag tyckte det lät intressant att få träffa någon utomstående för att kunna bolla tankar och idéer med, säger Zophia Zander-Norell som är rektor på Högelidsskolan i Mariestad.

– Genom våra samtal har ett forskningsprojekt vuxit fram som ska titta på hur skolorna använder sig av läsplattor i undervisningen, säger Daniel Broman som är doktor i psykologi och lektor i kognitiv neurovetenskap.

Driva forskning

Zander-Norell menar att det behövs forskning kring vilka effekter det faktiskt har att dela ut surfplattor till alla elever.

– Många gånger delas det ut för att det ska göras, men sedan finns det ingen egentlig handlingsplan för hur de ska användas, säger hon.

– Där kan vi hjälpa till att driva en forskningsprocess och ha kunskap om utvecklingspsykologi och vilka hjärnkapacitetsmöjligheter eleverna har, säger Broman.

Under torsdagens lunchträff höll Thomas Andersson, som är biträdande professor i företagsekonomi föredrag.

Partnerprogrammet vid Högskolan i Skövde syftar till att ge representanter för företag och organisationer en möjlighet att samarbeta med någon av högskolans forskare för att få ny kunskap att kunna använda sig av i sin verksamhet.

– Vi startade det här 2013 och då såg vi att det var ett behov som fanns, säger Maria Kvarnmarker som arbetar på högskolan och är samverkanskoordinator för programmet.

Programmet går ut på att forskare paras ihop med representanter från företag eller organisationer och själva lägger upp på vilket sätt de vill samarbeta.

– Programmet pågår under ett år och i år är det 14 par som deltar, säger Kvarnmarker.

Få inblick

Meningen är att deltagarna, via sin partner på högskolan, ska få en inblick i den akademiska miljön och en möjlighet att vidga sitt nätverk.

– Tanken är att forskare och deltagare tillsammans ska komma fram till hur samarbetet ska se ut och vilket resultat de vill uppnå.

Förutom lunchträffar så träffas paren flera gånger under året.

Undersöker effekter

Daniel Broman, Zophia Zander-Norell, Karin Appelberg och Susanne Linder är några av de som valt att paras ihop i programmet.

– Jag tyckte det lät intressant att få träffa någon utomstående för att kunna bolla tankar och idéer med, säger Zophia Zander-Norell som är rektor på Högelidsskolan i Mariestad.

– Genom våra samtal har ett forskningsprojekt vuxit fram som ska titta på hur skolorna använder sig av läsplattor i undervisningen, säger Daniel Broman som är doktor i psykologi och lektor i kognitiv neurovetenskap.

Driva forskning

Zander-Norell menar att det behövs forskning kring vilka effekter det faktiskt har att dela ut surfplattor till alla elever.

– Många gånger delas det ut för att det ska göras, men sedan finns det ingen egentlig handlingsplan för hur de ska användas, säger hon.

– Där kan vi hjälpa till att driva en forskningsprocess och ha kunskap om utvecklingspsykologi och vilka hjärnkapacitetsmöjligheter eleverna har, säger Broman.

Under torsdagens lunchträff höll Thomas Andersson, som är biträdande professor i företagsekonomi föredrag.

  • Anna Leijon