22 apr 2016 12:04

22 apr 2016 12:04

Vårdboende har brister i brandskyddet

SKÖVDE

Räddningstjänsten har granskat brandskyddet på en vårdinrättning i Skövde.

Vid tillsynen fann man flera brister.

Bland annat påpekar räddningstjänsten att personalen på vårdboendet saknar kunskaper kring insatser vid brand, verksamheten saknar en brandskyddspolicy och man ifrågasätter brandlarmets hörbarhet.

Vårdinrättningen måste nu åtgärda bristerna under 2016.

Vid tillsynen fann man flera brister.

Bland annat påpekar räddningstjänsten att personalen på vårdboendet saknar kunskaper kring insatser vid brand, verksamheten saknar en brandskyddspolicy och man ifrågasätter brandlarmets hörbarhet.

Vårdinrättningen måste nu åtgärda bristerna under 2016.