22 apr 2016 16:14

22 apr 2016 16:14

Vill höja VA-taxa

SKÖVDE

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om förändringar av VA-taxa.

Brukningstaxan höjs med två procent samtidigt som tomtyteavgiften förändras.

– I dag slår den hårt mot småhustomter i ytterområdena. Vi lägger ett tak på den tomtyteavgiften där man inte behöver betala för tomter större än 3 000 kvadratmeter, säger servicenämndens ordförande Torbjörn Bergman.

Höjningen beräknas innebära 120 kronor mer per år för en normalvilla.

Brukningstaxan höjs med två procent samtidigt som tomtyteavgiften förändras.

– I dag slår den hårt mot småhustomter i ytterområdena. Vi lägger ett tak på den tomtyteavgiften där man inte behöver betala för tomter större än 3 000 kvadratmeter, säger servicenämndens ordförande Torbjörn Bergman.

Höjningen beräknas innebära 120 kronor mer per år för en normalvilla.