23 apr 2016 06:00

23 apr 2016 06:00

150 miljoner täcker inte allt

SKÖVDE

150 miljoner kronor ska kommunen avsätta för investeringar i Billingensatsningen. Siffran är osäker och redan i dag står klart att flera kostnader för flera poster tillkommer.

– Det kan bli mellan 140 och 160 miljoner kronor. Exaktare är svår att vara innan projekteringen är gjord, säger Katarina Jonsson (M).

I siffran uppskattas totalkostnaden för investeringarna, men det finns osäkra faktorer. Både kring vad ett liftsystem kostar och vad prislappen på utomhusbadet kommer att bli.

– Alla projekten kommer att detaljprojekteras om det blir ett ja i fullmäktige. När det gäller badet vet vi att det tekniska måste bytas, men det blir ingen stor renovering av bassängen. Vi ska upprätthålla kvaliteten, men det handlar om 4–6 miljoner kronor, inte 20 miljoner, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt.

I de 150 miljoner kronorna ingår heller inte investeringar i infrastuktur på Billingen bekräftar Katarina Jonsson. Förbättringar och ombyggnad av vägar för att modernisera området och möta ett ökat antal gäster tillkommer.

Ytterligare 15 miljoner

Dessutom har kommunen redan lagt drygt 15 miljoner kronor på andra delar i satsningen visar SLA:s sammanställning.

Tre miljoner kronor har tidigare avsatts i ett projekt som syftar till att fylla igen vid Käpplunda gruva för att möjligöra en förlängd slalombacke ner mot Dalvägen.

10,5 miljoner finns avsatta sedan tidigare för att bygga ny maskinhall (den är klar). Av dessa återstår 4,3 miljoner kronor till Vasaloppscenter.

En miljon avsattes till den första utredningen om kommunens satsning. Hälften är inte förbrukat.

630 000 kronor har konsultfirman WSP, professorn Olle Lundin och advokatbyrån Lindgren & Hofsten totalt fakturerat för att ta fram beslutsunderlag och bistå i förhandlingarna med hotellbolaget. Fakturor som betalas av kommunstyrelsen.

– Det kan bli mellan 140 och 160 miljoner kronor. Exaktare är svår att vara innan projekteringen är gjord, säger Katarina Jonsson (M).

I siffran uppskattas totalkostnaden för investeringarna, men det finns osäkra faktorer. Både kring vad ett liftsystem kostar och vad prislappen på utomhusbadet kommer att bli.

– Alla projekten kommer att detaljprojekteras om det blir ett ja i fullmäktige. När det gäller badet vet vi att det tekniska måste bytas, men det blir ingen stor renovering av bassängen. Vi ska upprätthålla kvaliteten, men det handlar om 4–6 miljoner kronor, inte 20 miljoner, säger kommundirektören Tomas Fellbrandt.

I de 150 miljoner kronorna ingår heller inte investeringar i infrastuktur på Billingen bekräftar Katarina Jonsson. Förbättringar och ombyggnad av vägar för att modernisera området och möta ett ökat antal gäster tillkommer.

Ytterligare 15 miljoner

Dessutom har kommunen redan lagt drygt 15 miljoner kronor på andra delar i satsningen visar SLA:s sammanställning.

Tre miljoner kronor har tidigare avsatts i ett projekt som syftar till att fylla igen vid Käpplunda gruva för att möjligöra en förlängd slalombacke ner mot Dalvägen.

10,5 miljoner finns avsatta sedan tidigare för att bygga ny maskinhall (den är klar). Av dessa återstår 4,3 miljoner kronor till Vasaloppscenter.

En miljon avsattes till den första utredningen om kommunens satsning. Hälften är inte förbrukat.

630 000 kronor har konsultfirman WSP, professorn Olle Lundin och advokatbyrån Lindgren & Hofsten totalt fakturerat för att ta fram beslutsunderlag och bistå i förhandlingarna med hotellbolaget. Fakturor som betalas av kommunstyrelsen.