23 apr 2016 06:00

25 apr 2016 09:44

"200 miljoner är en stor investering"

BILLINGEN: Norske hotellägaren i exklusiv SLA-intervju

Asmund Haare, ägaren till First Hotel-kedjan, tror att ett styrelsebeslut om satsningen på Hotell Billingehus kan komma före midsommar.
– Det är en stor investering för oss som kräver löpande riskutvärdering, men vi lägger stora resurser på detta just nu, säger Haare.

För hotellkoncernen handlar satsningen om cirka 200 miljoner kronor i en omfattande renovering av hotellet, ny kongresshall för 1 200 deltagare och cirka 100 nya rum.

Avsiktsförklaringen som ska beslutas är inte juridiskt bindande, utan därefter börjar arbetet med att ta fram slutliga avtal.

– Jobbet är gjort i avsiktsförklaringen, men nu ska detaljerna i avtalet på plats. Det är en del saker vi måste fortsätta förhandla om, men de vill jag inte prata i pressen om utan med kommunen, säger Asmund Haare i en telefonintervju på fredagsförmiddagen.

Byggstart nästa år

Han tror att satsningen kommer att bli av med byggstart under 2017.

– Javisst, det läggs mycket arbete både från oss och från kommunens sida på detta. Vi har en stark vilja att genomföra detta och brukar externa konsulter för stora resurser nu. Målet är att komma till ett styrelsebeslut innan midsommar, säger han.

Det blir styrelsen i moderbolaget Flying Elephant AS som i så fall tar det avgörande beslutet.

– Det är en stor investering för oss som kräver löpande riskutvärdering. Det är vi skyldiga våra 2 000 anställda. Men önskan och viljan till en storsatsning är definitivt närvarande, säger Haare som är styrelseordförande där.

Vad är riskerna?

– En stor kongressanläggning har en lång och smärtfull start och är i sin natur ganska riskfylld. För att komma igenom där har vi behov av att ha alla goda krafter med oss. Vi upplever det finns en bra plan på bordet nu.

Backade 2008

Hotellet är slitet och i stort renoveringsbehov, men det är inte första gången kedjan planerar en storsatsning. 2007–2008 pratades om att investera 100 miljoner kronor i en ny konferensanläggning, men det blev inget av den gången.

– Orsakerna var flera. Vi har många projekt som konkurrerar om kapital, men 2008 kom också finanskrisen. Därefter har vi varit väldigt försiktiga med stora investeringar. Under 2014 och 2015 har vi börjat titta på fler projekt igen, säger Haare och säger att man i samarbetet med Silvester Jellinek fått en lokal kraft som ökat möjligheterna att få till satsningen.

Ändrade sig

Kritikerna till satsningen menar att planerna på en omställning till ett boende för asylsökande var ett sätt att pressa kommunen, men Haare håller inte med.

– Vi hade långt framskridna planer med en partner (bolaget Hero) om att gå in i begränsad period av flyktingförläggning, men vi har haft en öppen dialog med kommunen om detta.

Varför ändrade ni er i sista stund, så sent som i december?

– Vi ändrade oss för att vi förstod att det inte uppskattades av kommunen. I Skövde och på alla andra ställen där vi äger fastigheter är vi beroende av en konstruktiv relation med lokala myndigheter. När vi förstod att både den politiska och administrativa ledningen misstyckte starkt beslutade vi oss för att låta det vara,

Hur ser ni på den frågan i dag?

– Den är definitivt lagd på is.

Hur ska ni lösa finansieringen för satsningen?

– Planen är att lösa finansieringen regionalt i Skaraborg. Vi har ingen extern lånebelastning på anläggningen i dag utan den är finansierad med eget kapital. Vi har en god säkerhet. Vi för fortlöpande dialog med banker, mer vill jag inte säga nu.

Familjeföretag

First Hotels ägs av familjen Haare sedan snart 25 år tillbaka. 1993 köpte man in fem hotell i Sara-kedjan varav Billingehus var ett. Haare säger att han kommer till Skövde flera gånger per år.

– Jag har alltid ett kärt förhållande till First Hotell och Skövde. Hotellet är otvivelaktigt ett av de med störst potential i hela vår portfölj och vi är villiga att bruka betydande belopp för att rusta upp hotellet. Men då måste förutsättningarna vara på plats.

Vad är styrkan?

– Det ligger flott och har fin utsikt som de nya planerna kommer ta tillvara ännu bättre. Det och Skövdes läge mellan Göteborg och Stockholm där X2000 finns är styrkorna.

– En utveckling kommer hela regionen till godo. Om den här storsatsningen blir realitet vill vi vara med och ändra gravitationspunkten för turismen i regionen. Detta kan vi klara om vi står mot ett gemensamt mål, säger Haare.

För hotellkoncernen handlar satsningen om cirka 200 miljoner kronor i en omfattande renovering av hotellet, ny kongresshall för 1 200 deltagare och cirka 100 nya rum.

Avsiktsförklaringen som ska beslutas är inte juridiskt bindande, utan därefter börjar arbetet med att ta fram slutliga avtal.

– Jobbet är gjort i avsiktsförklaringen, men nu ska detaljerna i avtalet på plats. Det är en del saker vi måste fortsätta förhandla om, men de vill jag inte prata i pressen om utan med kommunen, säger Asmund Haare i en telefonintervju på fredagsförmiddagen.

Byggstart nästa år

Han tror att satsningen kommer att bli av med byggstart under 2017.

– Javisst, det läggs mycket arbete både från oss och från kommunens sida på detta. Vi har en stark vilja att genomföra detta och brukar externa konsulter för stora resurser nu. Målet är att komma till ett styrelsebeslut innan midsommar, säger han.

Det blir styrelsen i moderbolaget Flying Elephant AS som i så fall tar det avgörande beslutet.

– Det är en stor investering för oss som kräver löpande riskutvärdering. Det är vi skyldiga våra 2 000 anställda. Men önskan och viljan till en storsatsning är definitivt närvarande, säger Haare som är styrelseordförande där.

Vad är riskerna?

– En stor kongressanläggning har en lång och smärtfull start och är i sin natur ganska riskfylld. För att komma igenom där har vi behov av att ha alla goda krafter med oss. Vi upplever det finns en bra plan på bordet nu.

Backade 2008

Hotellet är slitet och i stort renoveringsbehov, men det är inte första gången kedjan planerar en storsatsning. 2007–2008 pratades om att investera 100 miljoner kronor i en ny konferensanläggning, men det blev inget av den gången.

– Orsakerna var flera. Vi har många projekt som konkurrerar om kapital, men 2008 kom också finanskrisen. Därefter har vi varit väldigt försiktiga med stora investeringar. Under 2014 och 2015 har vi börjat titta på fler projekt igen, säger Haare och säger att man i samarbetet med Silvester Jellinek fått en lokal kraft som ökat möjligheterna att få till satsningen.

Ändrade sig

Kritikerna till satsningen menar att planerna på en omställning till ett boende för asylsökande var ett sätt att pressa kommunen, men Haare håller inte med.

– Vi hade långt framskridna planer med en partner (bolaget Hero) om att gå in i begränsad period av flyktingförläggning, men vi har haft en öppen dialog med kommunen om detta.

Varför ändrade ni er i sista stund, så sent som i december?

– Vi ändrade oss för att vi förstod att det inte uppskattades av kommunen. I Skövde och på alla andra ställen där vi äger fastigheter är vi beroende av en konstruktiv relation med lokala myndigheter. När vi förstod att både den politiska och administrativa ledningen misstyckte starkt beslutade vi oss för att låta det vara,

Hur ser ni på den frågan i dag?

– Den är definitivt lagd på is.

Hur ska ni lösa finansieringen för satsningen?

– Planen är att lösa finansieringen regionalt i Skaraborg. Vi har ingen extern lånebelastning på anläggningen i dag utan den är finansierad med eget kapital. Vi har en god säkerhet. Vi för fortlöpande dialog med banker, mer vill jag inte säga nu.

Familjeföretag

First Hotels ägs av familjen Haare sedan snart 25 år tillbaka. 1993 köpte man in fem hotell i Sara-kedjan varav Billingehus var ett. Haare säger att han kommer till Skövde flera gånger per år.

– Jag har alltid ett kärt förhållande till First Hotell och Skövde. Hotellet är otvivelaktigt ett av de med störst potential i hela vår portfölj och vi är villiga att bruka betydande belopp för att rusta upp hotellet. Men då måste förutsättningarna vara på plats.

Vad är styrkan?

– Det ligger flott och har fin utsikt som de nya planerna kommer ta tillvara ännu bättre. Det och Skövdes läge mellan Göteborg och Stockholm där X2000 finns är styrkorna.

– En utveckling kommer hela regionen till godo. Om den här storsatsningen blir realitet vill vi vara med och ändra gravitationspunkten för turismen i regionen. Detta kan vi klara om vi står mot ett gemensamt mål, säger Haare.