23 apr 2016 06:00

25 apr 2016 09:47

Avgörande för föreningen

BILLINGEN

För Billingens ekonomiska förening är satsningen på berget helt avgörande.
– Föreningen står och faller med den, säger Lotta Stigsdotter, verksamhetsledare i föreningen.

I fyra år har föreningen – som framför allt samlar alla föreningar på Billingen – funnits i syfte att utveckla området. Senaste åren har den funnits med i de projektgrupper och i den utredning som gjorts om Billingen.

Här tror man stenhårt på satsningen där fem tunga investeringar stakas ut:

Ny stollift.

Förlängning av skidbacken ner mot Dalvägen. Ytterligare en nedfart

Förlängning av konstsnöspåren.

Renovering av utomhusbadet.

Vasaloppscenter.

Backen blir 650 meter lång och den nya nedfarten ska dras norrut och göras flackare än dagens branta start. Per-Johan Svensk och Robert Alvarsson är två privatpersoner med stort engagemang i utvecklingen av berget. De har varit med och tagit fram idéer och skisser om vad som går att göra.

Även sommarsatsning

Båda anser att det finns stor potential tack vare att Billingens läge skapar bättre konstsnömöjligheter än konkurrerande orter.

Lotta Stigsdotter säger att mycket fokus hamnat på vintersatsningarna.

– Men det här handlar om en satsning på området även på sommaren. En ny stollift där det går att ta med sig cykeln upp i liften kommer att skapa möjligheter året om, säger hon.

I fyra år har föreningen – som framför allt samlar alla föreningar på Billingen – funnits i syfte att utveckla området. Senaste åren har den funnits med i de projektgrupper och i den utredning som gjorts om Billingen.

Här tror man stenhårt på satsningen där fem tunga investeringar stakas ut:

Ny stollift.

Förlängning av skidbacken ner mot Dalvägen. Ytterligare en nedfart

Förlängning av konstsnöspåren.

Renovering av utomhusbadet.

Vasaloppscenter.

Backen blir 650 meter lång och den nya nedfarten ska dras norrut och göras flackare än dagens branta start. Per-Johan Svensk och Robert Alvarsson är två privatpersoner med stort engagemang i utvecklingen av berget. De har varit med och tagit fram idéer och skisser om vad som går att göra.

Även sommarsatsning

Båda anser att det finns stor potential tack vare att Billingens läge skapar bättre konstsnömöjligheter än konkurrerande orter.

Lotta Stigsdotter säger att mycket fokus hamnat på vintersatsningarna.

– Men det här handlar om en satsning på området även på sommaren. En ny stollift där det går att ta med sig cykeln upp i liften kommer att skapa möjligheter året om, säger hon.