23 apr 2016 06:00

23 apr 2016 06:00

Jonssons fråga irriterar Ekman

Allt pekar på ett ja till Billingensatsningen i kommunfullmäktige på måndag. Hur oppositionen formulerar sina ställningstaganden kan få stor betydelse för fortsättningen.

Det menar kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) inför avgörandet.

– Det är stor skillnad på att säga nej eller avstå. Säger man nej har man valt att stå utanför möjligheterna att påverka. Skulle man däremot avstå från att delta tolkar jag det som en utsträckt hand om att man vill föra dialog.

Hon säger att beslutet om avsiktsförklaringen bara är det första steget på vägen. Sedan ska bindande avtal förhandlas fram med hotellbolagen som kräver nya politiska beslut.

Inför kommunfullmäktige på måndag har de fyra borgerliga partierna sagt att de säger ja liksom Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sagt nej.

I kommunstyrelsen den 4 april avstyrkte S och MP och reserverade sig samtidigt mot beslutet. S kommer heller inte ändra sig.

– Katarina Jonsson frågade oss i onsdags om vi ändrat oss och jag förstår faktiskt inte ens varför hon ställer frågan. Vi har varit övertydliga i vad vi tycker i den här frågan. Jag tycker man ska respektera det, därför är frågan konstig ställd, kommenterar oppositionsrådet Marie Ekman (S).

– Vi kommer redogöra på måndag för vårt ställningstagande och hur vi ser på fortsättningen.

Det menar kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) inför avgörandet.

– Det är stor skillnad på att säga nej eller avstå. Säger man nej har man valt att stå utanför möjligheterna att påverka. Skulle man däremot avstå från att delta tolkar jag det som en utsträckt hand om att man vill föra dialog.

Hon säger att beslutet om avsiktsförklaringen bara är det första steget på vägen. Sedan ska bindande avtal förhandlas fram med hotellbolagen som kräver nya politiska beslut.

Inför kommunfullmäktige på måndag har de fyra borgerliga partierna sagt att de säger ja liksom Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sagt nej.

I kommunstyrelsen den 4 april avstyrkte S och MP och reserverade sig samtidigt mot beslutet. S kommer heller inte ändra sig.

– Katarina Jonsson frågade oss i onsdags om vi ändrat oss och jag förstår faktiskt inte ens varför hon ställer frågan. Vi har varit övertydliga i vad vi tycker i den här frågan. Jag tycker man ska respektera det, därför är frågan konstig ställd, kommenterar oppositionsrådet Marie Ekman (S).

– Vi kommer redogöra på måndag för vårt ställningstagande och hur vi ser på fortsättningen.

Mandatfördelning

Antal ledamöter i kommunfullmäktige:

Socialdemokraterna: 20

Miljöpartiet: 4

Vänstern: 2

Moderaterna: 15

Centern: 6

Liberalerna: 5

Kristdemokraterna: 3

Sverigedemokraterna: 6

Om alla ledamöter följer partilinjen får förslaget majoritet med 35–26 i en eventuell omröstning.