23 apr 2016 06:00

23 apr 2016 17:10

Välljudande konstverk

SKÖVDE: Interaktivt konstverk till Kulturfabriken ska locka till ljudlek

I december ska konstverket stå klart som ska pryda platsen framför den nya Kulturfabriken på Norrmalm där musikskola och stadsmuseum ska ligga. Konstnären Chris Porcarelli har fått uppdraget att skapa det interaktiva konstverket.

Det blir ett drygt sex meter högt konstverk som ska pryda sin plats utanför den nya Kulturfabriken vid Rådmansgatan. Bygget av den interaktiva skulpturen kommer att börja i augusti då bottenplattan ska gjutas på plats framför entrén till Kulturfabriken, I byggnaden ska både stadsmuseum och musikskolan verka.

Konstnären heter Chris Porcarelli och har tidigare visat skulpturer med ljudtema, han har även verkat som konstruktionsdesigner. Han har till exempel ritat cykelbroar i Seattle i USA.

Konstverket som ska uppföras i Skövde kan man se som en rolig kombination av en scen, en lekplats och en ljudleksak. Det stora hornet förstärker alla ljud som man åstadkommer i det lilla rum man kan gå in i där ljudhornet börjar. Det finns även några mindre uppenbara ställen att ljudleka med, det kommer att finnas taltrattar gömda i räcket som löper runt skulpturen.

– Det är inget uppenbart instrument att spela på men jag är intresserad av akustiska fenomen, säger konstnären Porcarelli. Det blir upp till var och en att göra ljudexperiment. Med konstverket ville jag visa på vad som kommer att hända inne på Kulturfabriken och anknyta till det utanför, berättar Porcarelli.

Konstverket ska monteras på plats i Skövde, metalldelarna ska galvaniseras och målas för att sedan bultas ihop. Målet är en hållbar konstruktion utan rörliga delar, träkonstruktionen blir i lärkträd. Skulpturen kostar en miljon kronor som bekostas av Egnellska fonden, i december ska skulpturen vara på plats.

Det blir ett drygt sex meter högt konstverk som ska pryda sin plats utanför den nya Kulturfabriken vid Rådmansgatan. Bygget av den interaktiva skulpturen kommer att börja i augusti då bottenplattan ska gjutas på plats framför entrén till Kulturfabriken, I byggnaden ska både stadsmuseum och musikskolan verka.

Konstnären heter Chris Porcarelli och har tidigare visat skulpturer med ljudtema, han har även verkat som konstruktionsdesigner. Han har till exempel ritat cykelbroar i Seattle i USA.

Konstverket som ska uppföras i Skövde kan man se som en rolig kombination av en scen, en lekplats och en ljudleksak. Det stora hornet förstärker alla ljud som man åstadkommer i det lilla rum man kan gå in i där ljudhornet börjar. Det finns även några mindre uppenbara ställen att ljudleka med, det kommer att finnas taltrattar gömda i räcket som löper runt skulpturen.

– Det är inget uppenbart instrument att spela på men jag är intresserad av akustiska fenomen, säger konstnären Porcarelli. Det blir upp till var och en att göra ljudexperiment. Med konstverket ville jag visa på vad som kommer att hända inne på Kulturfabriken och anknyta till det utanför, berättar Porcarelli.

Konstverket ska monteras på plats i Skövde, metalldelarna ska galvaniseras och målas för att sedan bultas ihop. Målet är en hållbar konstruktion utan rörliga delar, träkonstruktionen blir i lärkträd. Skulpturen kostar en miljon kronor som bekostas av Egnellska fonden, i december ska skulpturen vara på plats.