25 apr 2016 06:00

25 apr 2016 06:00

Fler högutbildade kvinnor än män

SKÖVDE: Högskolestudier vanligare även bland utrikes födda kvinnor

24 procent av invånarna i Skövde mellan 25–64 år har minst en treårig eftergymnasial utbildning. Men det är betydligt fler kvinnor än män som högutbildar sig – även bland utrikes födda Skövdebor.

Statistiska centralbyrån, SCB, har tagit fram färska siffror på utbildningsnivån i de svenska kommunerna, för både män och kvinnor samt utrikes födda i åldrarna 25–64 år.

Bäst i Skaraborg

Jämfört med övriga kommuner i landet, där man mätt andel högutbildade i befolkningen, hamnar Skövde på plats 53 med 24,34 procent (6 579 personer) som har minst treårig eftergymnasial utbildning, inklusive forskarutbildning.

Det är överlägset bäst i Skaraborg, närmast följt av Karlsborg på plats 99 och Mariestad som återfinns på plats 113.

Skövdes höga placering förklaras till viss del av tillgången till högskola på orten, men även när det gäller minst treårig gymnasial utbildning ligger man högre än andra skaraborgska städer.

Könsskillnader

Av Skövdes arbetsföra befolkning i åldrarna 25–64 år är det endast tre procent som inte har genomgått grundskolan, utan har folkskola som högsta utbildningsnivå.

Denna siffra gäller både män och kvinnor.

Sedan skiljer sig utbildningsnivåerna beroende på kön, mest tydligt blir detta på de eftergymnasiala utbildningarna.

30 procent av Skövdes kvinnor mellan 25–64 år har en eftergymnasial utbildning (exempelvis högskola eller universitet) på minst tre år som högsta utbildningsnivå.

Motsvarande siffra för Skövdes män i samma åldrar är 19 procent.

Även bland utrikes födda Skövdebor är det stor skillnad mellan de båda könen. Här har 26 procent av kvinnorna i åldrarna 25–64 år (2 429 personer) högutbildat sig, jämfört med 19 procent för männen.

Däremot saknar betydligt fler utrikes födda både två- och treårig gymnasieutbildning, jämfört med andra Skövdebor – oavsett kön.

15 procent av de utrikes födda i Skövde har minst treårig gymnasieutbildning.

Statistiska centralbyrån, SCB, har tagit fram färska siffror på utbildningsnivån i de svenska kommunerna, för både män och kvinnor samt utrikes födda i åldrarna 25–64 år.

Bäst i Skaraborg

Jämfört med övriga kommuner i landet, där man mätt andel högutbildade i befolkningen, hamnar Skövde på plats 53 med 24,34 procent (6 579 personer) som har minst treårig eftergymnasial utbildning, inklusive forskarutbildning.

Det är överlägset bäst i Skaraborg, närmast följt av Karlsborg på plats 99 och Mariestad som återfinns på plats 113.

Skövdes höga placering förklaras till viss del av tillgången till högskola på orten, men även när det gäller minst treårig gymnasial utbildning ligger man högre än andra skaraborgska städer.

Könsskillnader

Av Skövdes arbetsföra befolkning i åldrarna 25–64 år är det endast tre procent som inte har genomgått grundskolan, utan har folkskola som högsta utbildningsnivå.

Denna siffra gäller både män och kvinnor.

Sedan skiljer sig utbildningsnivåerna beroende på kön, mest tydligt blir detta på de eftergymnasiala utbildningarna.

30 procent av Skövdes kvinnor mellan 25–64 år har en eftergymnasial utbildning (exempelvis högskola eller universitet) på minst tre år som högsta utbildningsnivå.

Motsvarande siffra för Skövdes män i samma åldrar är 19 procent.

Även bland utrikes födda Skövdebor är det stor skillnad mellan de båda könen. Här har 26 procent av kvinnorna i åldrarna 25–64 år (2 429 personer) högutbildat sig, jämfört med 19 procent för männen.

Däremot saknar betydligt fler utrikes födda både två- och treårig gymnasieutbildning, jämfört med andra Skövdebor – oavsett kön.

15 procent av de utrikes födda i Skövde har minst treårig gymnasieutbildning.

Utbildningsnivå

Andel i procent per utbildningsnivå för Skövdebor i åldrarna 25–64 år, totalt 27 031 personer.

Skövde Män Kvinnor Totalt

Folkskola 3 3 3

Grundskola 11 7 9

Gymnasial, minst 2 år 24 22 23

Gymnasial, minst 3 år 26 22 24

Eftergymnasial, minst 2 år 16 15 16

Eftergymnasial, minst 3 år 19 30 24

 

Källa: SCB